Sökning: "Frida Håkansson"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Frida Håkansson.

 1. 1. Det socialt hållbara Malmö - Fallet Malmö som stad i interurban konkurrens

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Frida Håkansson; [2019]
  Nyckelord :Sustainability; Social sustainability; Urban competition; Urban growth; Malmö; Social Sciences;

  Sammanfattning : Despite a generally increasing quality of life over time, a disparity of life quality between groups of different socioeconomic status is becoming more apparent. Signs of this can be seen in differences in life expectancy which, together with health issues, are closely linked to social sustainability and thus also to sustainable development. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelse av att leva med bipolär sjukdom : - Ett liv i berg och dalbana

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Rachel Manning; Frida Håkansson; [2019]
  Nyckelord :bipolär sjukdom; kvalitativ; kvinnor; livsvärld; patografier; personcentrerad omvårdnad; upplevelse;

  Sammanfattning : The aim is to highlight women's experience of living with bipolar disorder. Mental health is one of Sweden's largest public health problems and women are more often affected. Bipolar disorder is chronic and involves commuting in different forests in the form of mania and depression. LÄS MER

 3. 3. Impact of corporate social responsibility (CSR) reporting and communicating on employee commitment: a local Swedish perspective

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Frida Håkansson; Eric O'Neill; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Vindsombyggnader i flerbostadshus från början av 1900-talet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggnadsmekanik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Maria Stafstedt; [2016]
  Nyckelord :Wind Rebuilding; bearing capacity; energy efficiency; moisture resistance; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Abstract A current problem in Sweden is the housing shortage. Especially young people are affected since there is a lack of small apartments. One way to increase the amount of smaller apart- ments is to retrofit unused lofts. LÄS MER

 5. 5. Vindsombyggnader i flerbostadshus från 1900-talets början

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik

  Författare :Frida Håkansson; [2016]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Ett högaktuellt problem i Sverige är bristen på bostäder. Framförallt saknas små bostäder för unga. Ett sätt att öka antalet små bostäder är att bygga om outnyttjade vindar i befintligt bo- stadsbestånd till små lägenheter. För att underlätta denna typ av ombyggnader röstade Sveri- ges riksdag i juli 2014 igenom en lagändring. LÄS MER