Avancerad sökning

Hittade 2 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Examining the Link between Stakeholder Accountability and Sustainability Reporting: A case study of five organizations in the nonprofit sector

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Sofie Birkfeldt; Frida Hammarstrand; [2018-07-02]
  Nyckelord :Accountability; nonprofit organization; NPO; sustainability; sustainability report; stakeholder participation; stakeholder dialogue;

  Sammanfattning : MSc in Accounting.... LÄS MER

 2. 2. Redovisning av väsentlighetsanalys – kan man se influenser av integrerad rapportering? –En diskursanalys av fyra företag inom klädbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofie Birkenfeldt; Frida Hammarstrand; [2016-06-14]
  Nyckelord :Väsentlighetsanalys; integrerad rapportering; GRI; ; intressent; hållbarhet;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Företag förväntas idag ta ett ekonomiskt ansvar, såväl som ett socialt och miljömässigt ansvar. Hållbarhetsredovisning har därför ökat i omfattning och vidare har nya riktlinjer och regler introducerats på området. LÄS MER