Sökning: "Frida Hellman"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Frida Hellman.

 1. 1. Våld i nära relationer - Ett dolt problem

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Frida Hellman; Alva Lindedal; [2023-03-16]
  Nyckelord :Sjuksköterska; Kvinnor; Våld i nära relationer; Identifiering; Hinder; Möjliggörande faktorer; Personcentrerad omvårdnad;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Våld i nära relationer (VNR) är ett problem på individ- och samhällsnivå, på nationell och internationell nivå. En av tre kvinnor kommer någon gång under sin livstid att utsättas för våld i nära relationer i form av fysiskt, psykiskt, sexuellt våld och/eller försummelse. LÄS MER

 2. 2. Property pricing around nuclear power plants : The case of three Swedish counties

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Frida Hellman; Dennis Oredsson; [2022]
  Nyckelord :Hedonic pricing; property pricing; nuclear power plants;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to perform an empirical test of the hypothesis that distance to an operative nuclear power plant will affect property pricing. The focus is on three counties in Sweden that have nuclear power plants. The hedonic pricing method is employed to fulfill the purpose. LÄS MER

 3. 3. "Vi reflekterar hela, hela, hela, hela, hela tiden." : en kvalitativ studie om förskoleavdelningars möteskulturer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Frida Hellman; Maria Karlsson; [2022]
  Nyckelord :kvalitativ studie; mötesinnehåll; reflektion; sociokulturella perspektivet; verksamhetsutveckling;

  Sammanfattning : Skolverket är förskolans förvaltningsmyndighet, det är Skolverket som ansvarar för att förskolornas utbildning uppnår en god kvalitet. Denna studie har fokuserat på hur kvaliteten utvecklas när pedagoger sitter gemensamt och diskuterar över utbildningen. LÄS MER

 4. 4. Arbetsterapeuters erfarenheter av och uppfattningar om kognitiva hjälpmedel för personer med demenssjukdom.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Hälsoakademin; Örebro universitet/Hälsoakademin

  Författare :Frida Nilsson; Andreas Hellman; [2007]
  Nyckelord :Demens; Kognition; Hjälpmedel; Arbetsterapi; Intervention;

  Sammanfattning : Sverige har under en längre tid haft en åldrande befolkning vilket resulterar i allt högre krav på hälso- och sjukvården då fler personer drabbas av ålderssjukdomar. Demens är en stor diagnosgrupp bland dessa och arbetsterapeuten har en viktig roll i behandlingen av personer med demens där bl.a. LÄS MER