Sökning: "Frida Hemmingson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Frida Hemmingson.

 1. 1. Romantikens sköna och sublima konst : konstnärerna Caspar David Friedrich och Marcus Larson

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationFilosofiska fakulteten

  Författare :Frida Hemmingson; [2015]
  Nyckelord :Romantiken; Caspar David Friedrich; Marcus Larson; Landskap; Konst; Litteratur; Gotik; Sublim;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur konstnärerna Caspar David Friedrich och Marcus Larson kan ha influerats av epoken romantiken i deras konst samt att den undersöker om deras bildkonst kan kopplas till den gotiska litteraturens tematik.... LÄS MER

 2. 2. Romantikens sköna och sublima konst : konstnärerna Caspar David Friedrich och Marcus Larson

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för kulturvetenskaper, KVALinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Frida Hemmingson; [2015]
  Nyckelord :Romantiken; Caspar David Friedrich; Marcus Larson; Landskap; Konst; Litteratur; Gotik; Sublim;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker på vilket sätt konstnärerna Caspar David Friedrich och Marcus Larsons konst influerats av epoken romantiken samt om deras bildkonst kan ha kopplingar till den gotiska litteraturens tematik. ... LÄS MER