Sökning: "Frida Holmström"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Frida Holmström.

 1. 1. Riktlinjer för god användarupplevelse på livsstilsapplikationer : En analys av mobilapplikationerna Lifesum, FoodCheck och MyFitnessPal

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Veronica Holmström; Frida Sandgren; [2019]
  Nyckelord :livsstilsapplikationer; användarupplevelse; innehåll; interaktionsdesign; informationsdesign; informationsarkitektur;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor thesis is to contribute to increased knowledge about how lifestyle applications should be formed to achieve good user experience. By analysing the content of three equivalent applications using comparative study along with results from user testing with follow up interviews, suggestions are made for future lifestyle applications. LÄS MER

 2. 2. I skarven mellan genuin kvinnlighet och påfrestande krämpor : En studie om den mediala framställningen av gravida kvinnor i tidningen Vi Föräldrar Gravid

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Frida Holmström; Hillevi Öberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studier har visat att den mediala framställningen av kvinnor ofta är stereotypisk och snäv. Den smala kroppen illustreras ofta som ett ideal och sådana ideal har visats kunna påverka kvinnor och skapa missnöje med kroppen. Tidigare studier har ofta gjorts på unga kvinnor och tonåringar. LÄS MER

 3. 3. Motiverande frågeställningar som medel att nå förbättrad sinnesstämning

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Nathalie Holmström; Frida Flöje; [2016]
  Nyckelord :motivation; mood; MACL; subjective well-being; positive psychology;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka motivationshöjande frågeställningars eventuella koppling till det subjektiva välbefinnandet. Det var 47 deltagare i interventionsgruppen och 37 i jämförelsegruppen. Dessa fyllde i en självskattningsenkät, Mood adjectiv checklist scale, före och efter en 14 dagar lång interventionsperiod. LÄS MER

 4. 4. Förekomst av omvårdnadsdata i nationella kvalitetsregister

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Martin Holmström; Frida Hörenius; [2015]
  Nyckelord :Förbättringskunskap; Henderson; omvårdnadsindikatorer; folksjukdomar; evidensbaserad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund Nationella kvalitetsregister används idag inom vården för att kunna göra jämförelser mellan kliniker och nationellt. Kvalitetsregistren kan också användas till forskning och förbättringsarbeten. Nationella kvalitetsregister utvecklades av den medicinska professionen under 1970-talet. LÄS MER

 5. 5. M-hälsa i behandlingen av ungdomar med självskadebeteende

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Anette Edlund; Frida Holmström; [2014]
  Nyckelord :mobile phone; cellular phone; application; mHealth; telemedicine; mental health; psychiatry; self-harm and youth.;

  Sammanfattning : AbstractBackground: In Sweden self-harm behaviors among young people have been a difficult area to handle in psychiatric care. From the government's efforts have been made to synchronize the knowledge and experience from the local level aiming to prevent, reduce and faster identify self-harm among young people. LÄS MER