Sökning: "Frida Isaksson"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Frida Isaksson.

 1. 1. Sjuksköterskans roll inom familjecentrerad barncancervård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rebecca Andersson; Frida Isaksson; [2021-10-26]
  Nyckelord :Sjuksköterskans roll; kommunikation; pediatrisk onkologi;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige insjuknar ca ett barn i cancer varje dag. Med dagens behandlingsmöjligheter botas 85% och utvecklingen går ständigt framåt. När ett barn drabbas av cancer påverkas hela familjen och vardagen tar en oväntad vändning. LÄS MER

 2. 2. Att dimensionera balkonger : Svårigheter, begränsningar och dimensionsskillnader för trä och stål

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Frida Isaksson; Julia Dahlberg; [2021]
  Nyckelord :Stålkonstruktion; träkonstruktion; balkong; dimensionering;

  Sammanfattning : During 1965 - 1974, Sweden had a project which included constructions of real estates, called the million program. In total Sweden produced over a million different dwellings and some of them are now in need of different types of renovations, there among the balconies. Also, a way to increase the value for real estates is to add a balcony. LÄS MER

 3. 3. ‘Living the Brand’ : A Qualitative Study on how Swedish Startups should Implement Employer Branding to the Core of their Business to Attract and Retain Top Talent

  Kandidat-uppsats, Jönköping University; Jönköping University; Jönköping University

  Författare :Lovisa Karlsson; Marielle Kaminsky; Frida Svedberg Isaksson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract   Background: In today’s talent-driven marketplace, money is no longer a top priority. Instead, it is a company’s reputation - its employer brand - that speaks volumes to the current and potential workforce. LÄS MER

 4. 4. Pappors behov av stöd i sin föräldraroll : Barnhälsovårdssjuksköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Frida Isaksson; My Lindeborg; [2020]
  Nyckelord :child-healthcare; empirical qualitative study; equivalent support; family focus care; interaction; barnhälsovård; empirisk kvalitativ studie; familjefokuserad -omvårdnad; likvärdigt stöd; samspel;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dagens pappa förväntas vara engagerad och aktiv i omsorgen av barnet på samma sätt som mamman. Den föreställningen skiljer sig från hur förväntningarna på pappan varit historiskt då pappan hade som huvuduppgift att arbeta och försörja sin familj. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsredovisning - Den nya lagens effekt : En kvantitativ studie på svenska börsnoterade bolag

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Emma Linjamaa Isaksson; Frida Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dagens miljöproblem är en fråga som bekymrar många och människans negativa påverkan på jorden går inte att missa. Med en ökande temperaturförändring så måste vi göra en förändring i samhället. Men vad tar företagen för ansvar i detta? Svaret är bland annat hållbarhetsredovisning. LÄS MER