Sökning: "Frida Israels"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Frida Israels.

 1. 1. Reglerad hållbarhetsrapportering - En kvantitativ studie om skillnader mellan branscher gällande omfattning av hållbarhetsrapportering i svenska medelstora aktiebolag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Frida Israels; Felicia Sandersnäs; [2020-09-03]
  Nyckelord :hållbarhetsrapportering; SFS 2016:947; 2014 95 EU; bransch; intressenter; legitimitet;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Hållbarhet har över åren fått större utrymme bland samhälletsaktörer, vilket har ökat efterfrågan på hållbarhetsinformation från företag. År 2016 upprättadesdärför ett svenskt lagkrav gällande hållbarhetsrapportering, med grund i ett EU-direktiv från2014. LÄS MER

 2. 2. Palestinska kvinnors politiska deltagande i kontexten av Israel-Palestinakonflikten - en studie om medborgarskap och genus

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Frida Ögren; Malina Ögren; [2005]
  Nyckelord :medborgarskap; genus; politiskt deltagande; dikotomin offentligt-privat; Israel-Palestinakonflikten.; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar ämnet palestinska kvinnors politiska deltagande i kontexten av Israel-Palestinakonflikten, Israels ockupation av Palestina och det palestinska folkets Intifada. Politiskt deltagande är en central del i politiska rättigheter som i sin tur är en central del i T.H. Marshalls medborgarskap. LÄS MER