Sökning: "Frida Jörgensen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Frida Jörgensen.

  1. 1. Vem är Hugo L? : En analys av fiktion och verklighet i Stina Aronsons (pseud. Mimmi Palm) Feberboken - stoffet till en roman

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för litteraturvetenskap

    Författare :Frida Jörgensen; [2011]
    Nyckelord :Stina Aronson; Artur Lundkvist; Witt-Brattström; Graeske; Feberboken; Mimmi Palm;

    Sammanfattning : Denna uppsats behandlar Stina Aronsons Feberboken - stoffet till en roman (1931) i syftet att ifrågasätta verkets status som självbiografiskt dokument. Uppsatsen innehåller en komparativ analys av karaktären Hugos brevutdrag i Feberboken och de autentiska brev från Artur Lundkvist som står som förlaga till den fiktiva brevkorrespondensen. LÄS MER