Sökning: "Frida Jörgensen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Frida Jörgensen.

 1. 1. Hemarbete – ledarskapets nya utmaning. En kvalitativ studie om hur ledarskap påverkas av hemarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Frida Jörgensen; Alicia Rugner; [2022-02-16]
  Nyckelord :ledarskap; ledarskapsmetaforer; hemarbete; digitalisering;

  Sammanfattning : Inom en snar framtid kommer hemarbete sannolikt bli ett nytt institutionaliserat arbetssätt. Omställningen från kontor till hemarbete bidrar till många förändringar inom det företagsekonomiska området. Inte minst kommer ledarskap utövas med fysisk distans när chefer och medarbetare arbetar hemifrån. LÄS MER

 2. 2. Vem är Hugo L? : En analys av fiktion och verklighet i Stina Aronsons (pseud. Mimmi Palm) Feberboken - stoffet till en roman

  Kandidat-uppsats, Avdelningen för litteraturvetenskap

  Författare :Frida Jörgensen; [2011]
  Nyckelord :Stina Aronson; Artur Lundkvist; Witt-Brattström; Graeske; Feberboken; Mimmi Palm;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar Stina Aronsons Feberboken - stoffet till en roman (1931) i syftet att ifrågasätta verkets status som självbiografiskt dokument. Uppsatsen innehåller en komparativ analys av karaktären Hugos brevutdrag i Feberboken och de autentiska brev från Artur Lundkvist som står som förlaga till den fiktiva brevkorrespondensen. LÄS MER