Sökning: "Frida Jansson"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden Frida Jansson.

 1. 1. Personer med schizofreni dör av förtid av somatisk ohälsa – Vad kan sjuksköterskan göra?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Frida Jansson; Alice Persson; [2019-08-16]
  Nyckelord :Schizofreni; metabolt syndrom; livsstil; riskfaktor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa utgör en folksjukdom och ohälsan skapar problematik både på individ - och samhällsnivå. Schizofreni är en allvarlig psykisk sjukdom som ingår i gruppen psykossjukdomar och ses idag som en av Sveriges folksjukdomar. LÄS MER

 2. 2. En kvinnas upplevelse av att leva med bipolär sjukdom

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Molly Jansson; Frida Andersson; [2019]
  Nyckelord :bipolär sjukdom; omvårdnad; psykisk sjukdom; hälsa; sjukdom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bipolär sjukdom är en psykiatrisk diagnos som påverkar känslolivet. Det som karaktäriserar sjukdomen är ett pendlande mellan depression och hypomani/mani som är en eufori utöver det vanliga. LÄS MER

 3. 3. Employee Loyalty and the Factors Affecting It : A qualitative study comparing people with different working experience on their view of employee loyalty

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Frida Wiklund; Sandra Jansson; [2019]
  Nyckelord :Employee Loyalty; Social Identity Theory; Social Exchange Theory;

  Sammanfattning : Having high employee loyalty is something which most organisation strive to obtain. Not only because of the morals of it, but also because of the fact that high levels of employee loyalty have been proven in many studies to increase operational performance. LÄS MER

 4. 4. HR-chefers legitimitet i svenska ledningsgrupper : En kvalitativ studie från HR-chefers perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Frida Jansson; Sandra Sellering; [2019]
  Nyckelord :HR manager; legitimacy; boardrooms; measurement tools; human resources; HR transformation; resource-based view; HR-chef; legitimitet; ledningsgrupp; mätverktyg; mänskliga resurser; HR-transformation; resursbaserad teori;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utifrån HR-transformationen har HR-funktionen samt HR-chefer fått en ny inriktning. Istället för att vara omvårdande och administrativa ska de vara mer värdeskapande, strategiska och effektiva. LÄS MER

 5. 5. Att inte få ligga : En uppsats om diskurser kring sex, makt och utseende på det mansseparatistiska forumet incels.co

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

  Författare :Frida Jansson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är undersöka diskurser på det mansseparatistiska forumet incels.co, en sida på internet riktade till män som lever i ofrivilligt celibat. Det jag mer specifikt studerat är hur incelsen skriver om kön och makt samt hur de positionerar sig själva och förhåller sig till varandra på forumet. LÄS MER