Sökning: "Frida Jansson"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden Frida Jansson.

 1. 1. Content Marketing i musikbranschen : En kvalitativ studie om hur majorbolag använder sociala medier i marknadsföringen av musik

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Frida Jansson; Max Nilsson; Felicia Oudin; [2021]
  Nyckelord :Content Marketing; Major labels; Social Media; Segmentation; Electronic Word of Mouth; Word of Mouth; Viral Marketing; Influencer Marketing; Targeting;

  Sammanfattning : Digitalization in the music industry and the emergence of social media, has created opportunities to reach more potential music consumers. Companies are increasingly integrating through visual media such as photos and videos into their social media marketing content. LÄS MER

 2. 2. Jordbruksmark byggs bort trots att risker byggs in : En analys av Örebro kommuns varseblivning och bedömning av riskerna med exploatering av jordbruksmark

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Frida Jansson; [2020]
  Nyckelord :krishantering; beredskap; krisberedskap; riskhantering; riskbedömning; hållbar utveckling; jordbruksmark; Örebro; riskuppfattning; varseblivning; barriärer för varseblivning; livsmedelsförsörjning;

  Sammanfattning : Samhällets krisberedskap är en aktuell fråga och Sveriges livsmedelsförsörjning har pekats ut som ett viktigt område i syfte att stärka samhällets beredskap. Utifrån Agenda 2030 och livsmedelsstrategin ska Sverige arbeta för att öka livsmedelsproduktionen genom att bland annat stärka och värna om jordbruket. LÄS MER

 3. 3. Luxuösa andetag : En kvalitativ studie om hur svenska mindfulness-företag arbetar med hållbarhet inom deras mindfulness-resor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Camilla Bergström; Fredrika Fagerberg; Frida Jansson; [2020]
  Nyckelord :Mindfulness; Mindfulness travles; Retreat; Sustainibility; Mindfulness; Mindfulness-resor; Retreat; Hållbarhet;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to see how small enterprises in Sweden work with sustainable tourism and sustainability within their mindfulness retreats. Mindfulness retreats are analyzed through the perspectives of economic, social and ecological sustainability. During the study a qualitative method was used. LÄS MER

 4. 4. Är barnet människa? - En studie om barnets ställning inom den slutna psykiatriska tvångsvården

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Frida Jansson; [2020]
  Nyckelord :social and welfare law; children s rights; mental health law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den här studien vilar på tre ben – ett som undersöker gällande rätt, ett som är empiriskt och en rättsteoretisk utgångspunkt. Studien syftar till att utreda vilka regler som gäller vid tvångsvård av barn och hur dessa skiljer sig från tvångsvård av vuxna patienter. Sedan den 1 januari 2020 gäller barnkonventionen som lag i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Rätt byggnad på rätt plats : Fysisk planer för mindre kommuner

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Frida Karlsson; Jonna Jansson; [2020]
  Nyckelord :: Gestaltning; fysisk planering; Bostadsområde; Våtmark; Arkitektur; Buller; Grönområde.;

  Sammanfattning : Vid fysisk planering förekommer ofta omständigheter under planeringens gång. Området Sköldstavägen beläget i Alvesta är idag en produktionsskog men ska bebyggas med bostäder. Med detta område följer tre omständigheter. Våtmark, närliggande arkitektoniska aspekter och buller från kommande verksamheter i närheten av platsen. LÄS MER