Sökning: "Frida Jansson"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden Frida Jansson.

 1. 1. Norsk lag om könskvotering i styrelser medför ökad CSR-rapportering

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Liridona Citaku; Frida Jansson; Laura Possnert; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Samverkan mellan Kvinnohus & socialtjänst : En kvalitativ fallstudie om personalens uppfattning om samverkan

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Emelie Jansson; Frida Tengeland Uhrbom; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Den teknologiska förändringen i revisionsbranschen : En kvalitativ studie om kontexten för den teknologiska förändringen från 1950 talet fram till idag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Frida Jansson; Rabee Haitham Rashid; [2018]
  Nyckelord :Auditing; Accounting; Institutional theory; Description; Technology; Changes; Technical development; Revision; Redovisning; Institutionell teori; Framställningen; Teknologi; Förändringar; Teknisk utveckling;

  Sammanfattning : Technical development is often described as fast and some researchers argue that some jobs may be replaced by machines in line with the increased automation. Technical development in the audit industry is no exception to the technological development in its entirety and has significantly changed the audit industry over the years. LÄS MER

 4. 4. De fem matematiska förmågornas utrymme i läroboken inom geometri

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sofie Jansson; Frida Rosenblad-Grönlund; [2018]
  Nyckelord :matematik; geometri; förmågor; Mästerkatten; Mattedetektiverna;

  Sammanfattning : Denna studie har syftat till att diskutera huruvida de läroböcker i matematik som används idag räcker som undervisningsmaterial för att elever ska ges möjlighet att utveckla de fem matematiska förmågorna som skrivs fram i styrdokumenten, avgränsat till geometri. Vi kommer analysera och jämföra utrymmet av förmågorna i två utvalda läroböcker. LÄS MER

 5. 5. "Havet, korallrev [...] Det har väckt lite språk" : En studie om förskollärares beskrivningar om hur de arbetar för att möjliggöra barns språk i förskolan.

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning; Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning

  Författare :Frida Hassel; Fanny Jansson; [2017]
  Nyckelord :Språk; Miljö; Förskola; Böcker; Bilder; Barn; Digital teknik; Material; Preschool; Children; Environment; Language;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att få ökad kunskap om hur förskollärare arbetar med text- och berättandemiljö i förskolan för att möjliggöra barns språkliga växande. Följande frågeställningar har studien utgått ifrån: Vad beskriver förskollärare som betydelsefullt vid utformandet av förskolans text- och berättandemiljö? Hur beskriver förskollärare att de arbetar med material i verksamheten för att möjliggöra barns språkliga växande? I läroplanen betonas vikten av en god språklig miljö men inte hur en språklig miljö på förskolans ska utformas för att gynna barns språkande. LÄS MER