Sökning: "Frida Jerlin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Frida Jerlin.

  1. 1. Att ha en cancersjuk förälder - ungdomars upplevelser

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Bianca Axelsson; Frida Jerlin; [2021-02-25]
    Nyckelord :Ungdom; upplevelse; anhörig; förälder med cancersjukdom; stöd;

    Sammanfattning : Bakgrund: Cancer är en utbredd sjukdom som drabbar var tredje person i Sverige. Många avde som insjuknar är föräldrar till ungdomar, vars liv också påverkas av sjukdomen.Ungdomsåren är ofta en utmanande period och att addera en förälders cancersjukdom kangöra situationen än mer krävande. LÄS MER