Sökning: "Frida Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 183 uppsatser innehållade orden Frida Johansson.

 1. 1. ”Det är bland det viktigaste och svåraste du kan göra” : En kvalitativ studie om att arbeta med barn på HVB-hem

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Asya Shiltagh; Frida Johansson; [2019]
  Nyckelord :Residential child care staff; professional role; professionals` perspective; closeness; distance; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to understand how staff in residential child care experience and relate to their profession and their daily work with the children. The method chosen for this study was semi-structured interviews with eight professionals from three different residential care for children in the southern part of Sweden. LÄS MER

 2. 2. Compassion Fatigue : En litteraturöversikt om compassion fatigue hos sjuksköterskor inom akutsjukvård

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Frida Johansson; Rebecka Karlsson; [2019]
  Nyckelord :compassion fatigue; compassion satisfaction; emergency; nurses; stress burnout; akutsjukvård; compassion fatigue; compassion satisfaction; sjuksköterska; stress utbrändhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det råder idag ett högt tempo inom akutsjukvård och sjuksköterskan förväntas vara mångkunnig genom göra snabba bedömningar, möta patienters lidande samt prioritera akuta patienter i en stressig arbetsmiljö. Att ständigt arbeta i en påfrestande arbetsmiljö med lidande patienter och ett högt arbetstempo kan bidra till att sjuksköterskan utvecklar compassion fatigue vilket innebär att empatiförmågan avtar. LÄS MER

 3. 3. ”De ville inte lyssna på mig när jag ville berätta varför dinosaurierna försvann” - Barn berättar om förskolan – en induktiv studie med narrativ ansats

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Frida Johansson; Johanna Wulff Wasberger; [2019]
  Nyckelord :barns perspektiv; berättelser; förskola; induktiv; narrativ; samtal;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att närma sig hur förskolan kan uppfattas ur barnens perspektiv vilket undersöktes med samtal som metod. Våra besök genomfördes under en period av två veckor där åtta barn på två olika förskolor deltog i enskilda samtal med oss. Sammanlagt deltog åtta barn i åldrarna tre till fem år. LÄS MER

 4. 4. Vinnande vägvisning med wayshowing och wayfinding : En studie av skyltsystemet på Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design; Mittuniversitetet/Institutionen för design; Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Frida Näsmo; Karolin Johansson; Elin Löfkvist Andersson; [2019]
  Nyckelord :Wayshowing; Wayfinding; Skyltsystem; Sjukhus.;

  Sammanfattning : På offentliga platser av större omfattning däribland sjukhus är behovet av ett väl utformat skyltsystem och en enkelhet att kunna navigera sig som besökare och patient stort. Ett bristande navigeringssystem är ett frekvent problem och kan som följd få konsekvenser däribland försenade läkarbesök, stresspåslag hos patienter eller annan onödig tidsåtgång. LÄS MER

 5. 5. Ser distriktssköterskor verkligheten? : Distrikssköterskors uppfattning av barn som misstänks fara illa

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Frida Johansson; Therese Menze; [2019]
  Nyckelord :barn; barn som far illa; distriktssköterskor; fenomenografi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mörkertalen kring barn som far illa misstänks vara stort då flertalet aldrig söker vård, barn känner skam och skuld samt att hälso- och sjukvårdspersonal missar tecken på misshandel. Barnmisshandel innefattar fysiskt och psykiskt våld, sexuella övergrepp samt omsorgssvikt. LÄS MER