Sökning: "Frida Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 205 uppsatser innehållade orden Frida Johansson.

 1. 1. Att komponera gammeldans - En studie i min egen kompositionsprocess

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Frida Johansson; [2020-06-10]
  Nyckelord :gammeldans; folkmusik; folkdans; dansmusik; kompositionsmetoder; dansbarhet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att utforska mitt arbete med att komponera och arrangera ny musik inomsvensk gammeldanstradition. Jag använde mig av tre olika kompositionsmetoder för att komponera musiken.Förutbestämd låttyp, ackord och struktur från en annan låt samt dans. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av sin roll i arbetet med barn som har övervikt eller fetma : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Frida Hansen; Angelika Johansson Engdahl; [2020]
  Nyckelord :barn; övervikt; fetma; vårdnadshavare; upplevelse; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Det föreligger en global ökning av övervikt och fetma hos barn. Statistik i Sverige från 1990-talet fram tills idag visar en femdubblad ökning hos äldre barn, samt en ökning hos yngre barn där idag var femte 6–9 åring lider av övervikt eller fetma. LÄS MER

 3. 3. Hästunderstödda insatser vid psykisk ohälsa : En kvalitativ studie om hästens roll i terapibehandling

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Frida Johansson; Sandra Richardson; [2020]
  Nyckelord :horse-assisted intervention; horse-assisted therapy; relationship between therapist and client; mental ill-health; mental well-being; hästunderstödda insatser; hästunderstödd terapi; relation mellan behandlare och klient; psykisk ohälsa; psykiskt välmående;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa är ett ökande problem samtidigt som symptomen ofta behandlas med medicinering istället för psykologiska behandlingsmetoder där individen får möjlighet att läka i lugn och ro. Hästunderstödda insatser är en behandlingsmetod som innefattar glädje och struktur för att lyfta individens självkänsla och egenskaper. LÄS MER

 4. 4. Bristande avkodningsförmåga och lässvårigheters påverkan på det tidiga matematiklärandet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Frida Johansson; Zainab Haider; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta arbete belyser vikten av språkutveckling för elever med lässvårigheter och bristande avkodningsförmåga. Vårt syfte är att granska påverkan som en bristande avkodningsförmåga och lässvårigheter kan ha på elevers tidiga matematiklärande. Vi har valt att undersöka följande två frågeställningar: 1. LÄS MER

 5. 5. Vem vågar prata om pornografi med ungdomar? : Elevhälsans förhållningssätt till skolungdomars  pornografikonsumtion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Erika Gustafsson; Frida Johansson; [2020]
  Nyckelord :Student health; pornography; youth; young people; sexuality; sexuality education; Elevhälsan; pornografi; ungdomar; sexualitet; sexualundervisning;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur personal inom elevhälsan förhåller sig till ungdomars tankar och frågor om ämnen relaterade till pornografi. Studien genomfördes via kvalitativa intervjuer med åtta kuratorer och skolsköterskor. LÄS MER