Sökning: "Frida Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 250 uppsatser innehållade orden Frida Johansson.

 1. 1. Vad säger forskning om genrepedagogikens effektivitet i F-3?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Frida Grimström; Karolina Johansson; [2023]
  Nyckelord :genrepedagogik; lågstadiet; språkutveckling; stöttning;

  Sammanfattning : Intresset för att göra denna uppsats fick vi då vi ville hitta funktionella och effektiva metoder för elevers språkutveckling. Vårt mål som färdiga lärare är att utforma en undervisning som är gynnsam för eleverna och som ger dem rätt verktyg för framtiden. LÄS MER

 2. 2. ATLAS-BASED SEGMENTATION OF ULTRAHIGH-RESOLUTION STRUCTURAL MR HEAD IMAGES ACQUIRED AT 7 TESLA

  Master-uppsats,

  Författare :Frida Johansson; [2022-01-13]
  Nyckelord :Medical physics; Anatomical segmentation; Brain; MRI; 7 Tesla; Pincram; MAPER; Shape based averaging; Ultrahigh resolution;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this work was to find out how the existing brain atlases and segmentation algorithms perform when applied to ultrahigh-resolution MR brain images, acquired with a 7-Tesla scanner. Also to make adaptations to deal with the potential challenges and evaluate the quality of the anatomical segmentations of the 7- Tesla images. LÄS MER

 3. 3. “...vi är verktygen för människor som är trasiga och därav måste verktygen också fungera …”: : En kvalitativ intervjustudie om socialarbetares känslohantering i arbetet medbarn som utsatts för traumatiska upplevelser.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Johan Rosén; Frida Johansson; [2022]
  Nyckelord :Emotional labor; social worker; trauma; emotion management; methods and strategies; Känsloarbete; socialarbetare; trauma; känslohantering; metoder och strategier;

  Sammanfattning : The aim of this study is to understand and investigate how social workers handle and cope with their emotional management in work with children who have been exposed to traumatic events. And to understand what kind of emotions that can arise before, during and after meetings with vulnerable children. LÄS MER

 4. 4. Blood Simpling II : Making blood sampling simple

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Carolina Johansson; Bergman Linus; [2022]
  Nyckelord :Produktutveckling; företagande; innovation; hållbarhet; blodprovstagning; medicinteknik;

  Sammanfattning : When blood sampling is performed, problems and complications occasionally occur. Sometimes the blood sampling fails. Statistically, blood sampling fails at the first attempt in 28 percent of all cases for adults. For children, the corresponding rate is 44 percent. LÄS MER

 5. 5. Digitala lösningar, att balansera inkludering och exkludering - En kvalitativ studie av socialarbetares upplevelser av arbetet med klienter med missbruksproblematik till följd av restriktionerna under covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Mikaela Persson; Frida Johansson; [2022]
  Nyckelord :Social work; Covid-19; Substance use; Addiction; Digitalization; Street Level Bureaucracy; The Digital Divide; Inclusion; Exclusion.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Following the covid-19 pandemic, restrictions have been implemented in many social services in Sweden to reduce the risk of spreading the disease further. These have often included refraining from meeting clients in person and working remotely. LÄS MER