Sökning: "Frida Jonasson"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Frida Jonasson.

 1. 1. Icke-kronologiskt spelnarrativ

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Sara Jonasson; Frida Rosengren; [2020]
  Nyckelord :Spelnarrativ; Icke-kronologiskt berättande; Story agency; Icke-linjärt narrativ;

  Sammanfattning : Förutom en del analepsis existerar inte icke-kronologi i någon större utsträckning i majoriteten av nutida datorspel. Och trots att icke-kronologi förekommer i andra medier finns det de som knappt vet vad begreppet innebär. LÄS MER

 2. 2. Är Strindberg ett geni? Om kön och genus i läromedel : En komparativ analys av fem läromedel i svenska 2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Frida Jonasson; Caroline Bylund; [2020]
  Nyckelord :Läromedelsanalys; läromedel; kön; svenskämnet; August Strindberg; Victoria Benedictsson; Selma Lagerlöf; Vilhelm Moberg; litteraturhistoria; jämställdhet; hierarki; genus;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att utföra en komparativ analys av fem läromedel i svenska 2 i gymnasieskolan. Vi besvarar en frågeställning som rör hur fördelningen mellan kvinnliga och manliga författare ser ut i läromedlen. LÄS MER

 3. 3. Digitala verktyg som en möjlighet för butiker att utöka sitt värdeerbjudande - En studie på konsumenters värdeskapande i möbel- och heminredningsbutiker

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Frida Jonasson; Moa Engman; [2019]
  Nyckelord :digitala verktyg; värdeskapande; förväntningar; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studien är att bidra med en ökad förståelse kring hur möbel- och heminredningsbutiker kan använda sig av digitala verktyg för att underlätta konsumenters värdeskapande. Detta har studerats genom att undersöka vad konsumenter har för förväntningar på digitala verktyg samt hur digitala verktyg kan underlätta konsumenters skapande av värde. LÄS MER

 4. 4. Sälj det med en film : En kvalitativ studie om konsumenters uppfattning av filmreferenser i reklamfilm

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Frida Jonasson; Caroline Larsson; Denice Svensson Wellbrant; [2017]
  Nyckelord :Filmreferens; reklamfilm; differentiering; sinnesmarknadsföring varumärkesimage;

  Sammanfattning : I ett samhälle där konsumenter ständigt är omringade av någon form av reklam, uppstår en ignorens och blindhet för reklamernas budskap. Det sätter krav på företag att bli mer kreativa och använda metoder som tar sig förbi blindheten och därmed fångar konsumenternas uppmärksamhet. LÄS MER

 5. 5. Vilka är mest motiverade till ämnet idrott och hälsa? : En kvalitativ undersökning om elevers motivation till ämnet idrott och hälsa och dess koppling till föreningsmedlemskap.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Amanda J Sembe; Frida Jonasson; [2016]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; motivation; Self-determination theory; föreningsaktiv; icke föreningsaktiv och grundskola;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning var att ta reda på elevers motivation till ämnet idrott och hälsa, och om denna motivation var relaterad till deras fritidsaktiviteter. Syftet var även att beskriva vad det är som påverkar elevers motivation i det centrala innehållet: lek, spel och idrotter. LÄS MER