Sökning: "Frida Josefsson Halmstad"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Frida Josefsson Halmstad.

 1. 1. Vikarierande andraspråkslärare : En undersökning rörande samordningsmöjligheten mellan svenska som andraspråk och svenska

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Frida Josefsson; [2015]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; Svenska; Gy11; Läromedel;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande undersökning har varit att analysera de övergripande målen för svenska som andraspråks- och svenskundervisningen på svensk gymnasieskola, kunskapskraven för kurserna Svenska som andraspråk 1 och Svenska 1 samt frågor ur ett läromedel för respektive kurs. De läromedel som har analyserats är Svenska etc. LÄS MER

 2. 2. Samstämmighet inom historieundervisningen : En undersökning av styrdokumenten och två läromedel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Frida Josefsson; [2014]
  Nyckelord :Samstämmighet; Historieundervisning; Styrdokument; Läromedelsanalys;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker om elever får möjlighet att tillgodogöra sig de redskap de enligt samhället behöver för att hantera historieämnet i historieundervisningen. Undersökningen är speciellt inriktad mot historieundervisningen i årskurs 7-9, och graden av samstämmighet mellan Lgr 11 samt läromedlen SO-Serien Historia och Utkik: historia. LÄS MER

 3. 3. Då, nu och science-fiction : En studie av skönlitteraturens potential att utveckla elevers historiemedvetande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Frida Josefsson; [2014]
  Nyckelord :Historiemedvetande; Skönlitteratur; Historisk roman; Science-Fiction; Framtidsdimension;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker skönlitteraturens potentiella möjlighet att utveckla historiemedvetande hos elever på svensk gymnasieskola. Syftet med undersökningen är att se om den skönlitterära författaren skapar förutsättningar för historiemedvetande och i så fall hur samt visa på hur skönlitteratur kan användas i en ämnesövergripande svensk- och historieundervisning enligt Gy11. LÄS MER

 4. 4. Unga mäns syn på manlighet och kvinnlighet speglat i ett didaktiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Frida Dahlberg; Sophie Josefsson; [2007]
  Nyckelord :manlighet; kvinnlighet; populärkultur; påverkan; didaktik; feminism;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka hur unga män i åldern 16-25 år ser på manlighet ochkvinnlighet. Vår studie bygger på en kvantitativ metod i form aven enkät som metod vilkengranskar en eventuell koppling mellan de populärkulturella tidskrifterna Moore/Slitz, Rocky,övriga serietidningar och Sonic samt övriga specialtidskrifter och unga mäns syn. LÄS MER