Sökning: "Frida Käll-Lundberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Frida Käll-Lundberg.

 1. 1. Redovisning av effekter av ändrade valutakurser i koncerner – Är den jämförbar?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Frida Käll-Lundberg; Tove Nyqvist; [2010-06-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bolagens kommunikation till aktieägarna och övriga intressenter sker till största del via årsredovisningen. Därför är det viktigt att informationen redovisas på ett likartat sätt av bolagen så att intressenterna lätt kan jämföra deras finansiella ställning. LÄS MER

 2. 2. Harmonisering av redovisning : inom området avsättningar och eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Frida Käll-Lundberg; Tove Nyqvist; [2009]
  Nyckelord :redovisningstraditioner; harmonisering; avsättningar; eventualförpliktelser ansvarsförbindelser; praktisk tillämpning;

  Sammanfattning : I och med den fria rörligheten inom EU har det uppstått ett behov av att harmonisera redovisningsprinciper och redovisningsstandarder. I dag finns det många komplexa företagsstrukturer med verksamheter i flera olika länder, därav är det praktiskt att kunna revidera ett bolag på likartat sätt i olika länder. LÄS MER