Sökning: "Frida Kahlo"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Frida Kahlo.

 1. 1. Med en fitta på magen: feministiska symboler i teori och praktik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Linnea Lundborg; [2014]
  Nyckelord :Feminism; Symbols; Representation; Resistance; Photo-documentation; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aims to collect, sort and analyze feminist symbols used during four demonstrations in Lund and Malmö on the International women’s day 2014. The theoretical focus lies upon how the participants in the study use the symbols as a tool for representation. LÄS MER

 2. 2. Diego Rivera och Frida Kahlo : en undersökning av ett popularitetsskifte

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Simone Frankel; [2012]
  Nyckelord :Frida Kahlo; Diego Rivera; Konstvetenskap; Genusteorier; Konstnär; Kultur; Popularitet; Historieskrivning;

  Sammanfattning : Med denna uppsats har jag ämnat att undersöka det skifte i popularitet och berömmelse som har skett mellan Diego Rivera och Frida Kahlo, vilka var ett par under stora delar av sina respektive liv. Vid tiden då de verkade var Rivera den mest erkände av de båda, men med 1900-talets senare hälft har Kahlos berömmelse kommit att bli vidsträckt. LÄS MER