Sökning: "Frida Kriborg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Frida Kriborg.

 1. 1. Resning i skattemål : - En studie av resningsbestämmelserna i regeringsformen och förvaltningsprocesslagen

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Frida Kriborg; [2015]
  Nyckelord :resning; skatterätt; FPL; RR;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att tiga är silver, att tala är guld : Framtagningsprocessen av ekonomisk information i tre svenska företag.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Oscar Winge; Frida Kriborg; [2013]
  Nyckelord :Controller; Ekonomichef; Ekonomisk information.;

  Sammanfattning : I litteraturen beskrivs controllern väldigt olika från författare till författare, vilket kan förklaras med att controllerrollen varierar från företag till företag, därav är controllerns roll väldigt omdiskuterad angående titel, placering i företaget, dess funktion och arbetsuppgifter. Forskare påpekar att detta är ett område som bör studeras mer. LÄS MER