Sökning: "Frida Kronkvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Frida Kronkvist.

  1. 1. Konsumenters upplevelse gällande uttryckssätt och innehåll i olika varumärkesinlägg på sociala medier

    M1-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

    Författare :Frida Kronkvist; Erika Wiktorson; [2019]
    Nyckelord :Varumärkesstrategi; Sociala medier; Instagram; Marknadsföring;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vad det är i sociala mediers innehåll/uttryckssätt som gör att en konsument väljer att följa Stadium_jointhemovement på Instagram. Studien görs i samarbete med Stadium och berör ämnesområdena Marknadsföring, Sociala medier, Varumärkesstrategi och Instagram. LÄS MER