Sökning: "Frida Löv"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Frida Löv.

 1. 1. Nutrition av sällskapspapegojor

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Frida Johnsson; [2016]
  Nyckelord :papegoja; diet; nutrition; malnutrition; bristsjukdom; pellets; parrot; deficiency disease;

  Sammanfattning : Över hundra olika arter av papegojfåglar hålls som sällskapsdjur. Eftersom det fortfarande finns för få studier av dieten i det vilda för dessa fåglar, är malnutrition ett kliniskt relevant ämne inom veterinärmedicinen. LÄS MER

 2. 2. Sex och samlevnad - undervisning utan utbildning?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Frida Löv; [2016]
  Nyckelord :Sex och samlevnad; didaktik; intervju; lärarutbildningen;

  Sammanfattning : Sex och samlevnad anses som ett mycket spännande ämne, men ofta känsligt för många människor. Syftet med denna studie är att ta reda på hur biologilärare på högstadiet resonerar kring de didaktiska valen i sin sex och samlevnadsundervisning, samt deras uppfattningar om biologilärarutbildningen i förhållande till sex och samlevnadsundervisningen. LÄS MER

 3. 3. Mental träning - en tolkningsfråga : En empirisk studie av Siri Sjölund och Frida Löv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Siri Sjölund; Frida Löv; [2015]
  Nyckelord :Mental träning; läroplan; utveckling; tolkningsfråga; idrottslärare; tolkar;

  Sammanfattning : Rapport på rapport visar att elevers psykiska hälsa blir allt sämre. Mental träning är ett samlingsnamn för olika metoder vi kan använda oss av för att träna upp vår mentala styrka. LÄS MER