Sökning: "Frida Lagerkvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Frida Lagerkvist.

  1. 1. Livskvalité efter en hjärttransplantation : En systematisk litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Cecilia Essén; Frida Lagerkvist; Jessica Siljebring; [2015]
    Nyckelord :Hjärttransplantation; Livskvalité; Känsla av sammanhang; Litteraturstudie;

    Sammanfattning : Bakgrund: Under 2013 transplanterades 50 hjärtan i Sverige. Det är en livräddande behandling som har som mål att patienten ska kunna återgå till ett normalt liv. De fysiska förutsättningarna förändras genom att individen orkar mer samtidigt som det finns en förekomst av olika biverkningar och infektionskänsligheten ökar. LÄS MER