Sökning: "Frida Larm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Frida Larm.

  1. 1. BIBLIOTERAPI SOM INTERVENTION FÖR PERSONER MED PSYKISK OHÄLSA

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Frida Larm; [2021-06-07]
    Nyckelord :Occupational therapists; Complementary therapies; Therapeutic reading; Qualitative study;

    Sammanfattning : Bakgrund Den vanligaste anledningen till sjukskrivning idag är psykisk ohälsa, vilken kan påverka aktiviteter i det vardagliga livet. Arbetsterapeuter arbetar med att förebygga och stödja personer med psykisk ohälsa genom olika interventioner. LÄS MER