Sökning: "Frida Larsen"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Frida Larsen.

 1. 1. Post apartheid challenges according to South African journalists : A qualitative study of how South African journalists evaluate the relationship between their ethnicity and work

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Frida Larsen; Ebba Eriksson; [2023]
  Nyckelord :Postcolonialism; apartheid; journalism; professional identity; South Africa;

  Sammanfattning : This study is a bachelor's thesis based on a Minor Field Study conducted in Cape Town,South Africa between October and December 2022. This research is a qualitative studyand nine semi-structured interviews were conducted with South African journalistsduring the field study. LÄS MER

 2. 2. Att samarbeta med kamrater är ingen lyx : det är en absolut nödvändighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Christina Larsen; Frida Klasson; [2022]
  Nyckelord :Kooperativt lärande; samhällsorienterande ämnen; lärarperspektiv; fenomenografi; sociokulturell teori; lära i samspel;

  Sammanfattning : Inledning Kooperativt lärande är en undervisningsmetod där eleverna lär i samspel med varandra och som har sin utgångspunkt i den sociokulturella teorin. Den samhällsorienterande undervisningen gynnas av att ha en välstrukturerad undervisning, där det finns ett stödjande klimat, vilket är grunden i kooperativt lärande. LÄS MER

 3. 3. Kooperativt lärande i de samhällsorienterande ämnena i årskurs F-6 : en kunskapsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Christina Larsen; Frida Klasson; [2022]
  Nyckelord :grundskola; kooperativt lärande; läranderesultat; samhällsorienterande ämnen;

  Sammanfattning : Kooperativt lärande har sedan mitten på 1900-talet varit en undervisningsmetod där eleverna samarbetar utifrån bestämda principer, där det gemensamma målet är lärande, men som också utvecklar sociala kompetenser. Syftet med vår kunskapsöversikt var att analysera, sammanställa och presentera vad som kännetecknar forskning om kooperativt lärande i de samhällsorienterande ämnena i årskurs F-6. LÄS MER

 4. 4. Man förvärrar det ju själv om man tycker det är jobbigt att prata om : En fenomenografisk studie om hur lärare upplever arbetet med sex och samlevnad i religionskunskap i årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Linn Larsen; Frida Lundin; [2021]
  Nyckelord :Sex och samlevnad; religionskunskap; fenomenografi; mellanstadiet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Verktyg för effektiviserad provtagning på råvatten : Ett arbete utfört i samarbete med Laholmsbuktens VA & miljöförvaltningen i Halmstad

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Frida Johansson; Nina Larsen-Spasojevic; [2018]
  Nyckelord :groundwater; pollution; parameters; water sampling; raw water; Grundvatten; föroreningar; parametrar; vattenprovtagning; råvatten;

  Sammanfattning : The task of providing clean drinking water is made more demanding since pollutants have the ability to percolate into the groundwater. Because of the limited budget for drinking water monitoring and the high cost of drinking water contaminant analysis, it is of the highest importance to only analyze relevant contaminants. LÄS MER