Sökning: "Frida Lennartsson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Frida Lennartsson.

 1. 1. How Consumers Navigate Ethical Tensions in a Marketplace: Swedish Dairy Marketplace as Context

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Cecilia Jedenberg; Frida Lennartsson; [2018-07-03]
  Nyckelord :ethical consumption; brands as resources; ethical tensions; phenomenology; consumer culture; dairy consumption;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. I väntan på framtiden - En kvalitativ studie om ensamkommande unga vuxna mäns erfarenheter av mental (o)hälsa och den psykiatriska vården i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Frida Lennartsson; [2018]
  Nyckelord :ensamkommande; unaccompanied; osäkerhet; misstro; mental o hälsa; medicinering; vägledning; socialt stöd.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Med bakgrund till den allt mer medicinska synen på mental (o)hälsa som tidigare forskning deklarerar för, är syftet med denna uppsats att sociologiskt undersöka hur ensamkommande unga vuxna män upplever bemötandet av den psykiatriska vården i Sverige. För att göra detta möjligt måste orsakerna för den mentala (o)hälsan hos de ensamkommande unga vuxna männen först utredas och analyseras. LÄS MER

 3. 3. Consumer Attitudes Towards Online Grocery Shopping : A Research Conducted on Swedish Consumers

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Anna Blomqvist; Louise Nyman; Frida Lennartsson; [2015]
  Nyckelord :Consumer Behaviour; Attitude; Theory of Planned Behaviour; E-commerce; Intention; Online Grocery Shopping;

  Sammanfattning : Purpose: The aim of this research is to investigate if positive attitudes influence the intentions to purchase groceries online. In order fulfil the purpose and test the relationship between attitudes and intentions, the Theory of Planned Behaviour is used as the underlying theoretical model. LÄS MER

 4. 4. Den upplevda ensamheten hos äldre : En studie om äldre hemtjänsttagare

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi

  Författare :Frida Olesen; Ingela Lennartsson; [2015]
  Nyckelord :Social pedagogy; social gerontology; gerotranscendence; loneliness; social identity; social ties; home care recipient; solidarity; Socialpedagogik; socialgerontologi; gerotranscendens; ensamhet; social identitet; sociala nätverksband; hemtjänsttagare; gemenskap;

  Sammanfattning : Undersökningsområdet är äldre hemtjänsttagare som bor ensamma, där vi har studerat hur hemtjänsttagare blir påverkade av den så kallade upplevda ensamheten. Som teoretiska utgångspunkter används socialgerontologi och gerotranscendens då begreppen vi använder i studien återfinns i dessa båda teorier, samt att vi kopplar dessa till ett socialpedagogiskt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Arbetsgivaren skyldigheter : Vid uppsägning av personliga skäl

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Frida Erlandsson; Victoria Lennartsson; Malin Runnkvist; [2015]
  Nyckelord :arbetsgivaren; skyldigheter; uppsägning; personliga skäl;

  Sammanfattning : .... LÄS MER