Sökning: "Frida Lerman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Frida Lerman.

 1. 1. Barn och ungas möjligheter till sexuell identitetsutveckling En litteraturöversikt om problem, lösningar och subjektspositioner i forskning om sexualitetsundervisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Frida Lerman; [2021-09-22]
  Nyckelord :subjektspositioner; sexualundervisning; sexualitetsundervisning; diskurs; läroplan; barnsyn; barns rättigheter;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats ämnar synliggöra hur forskning konstituerar problem och lösningar, producerar subjektspositioner samt undervisningsmodeller som anses kvalitativa inom sexualitetsundervisning. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur tidigare forskning (publicerade mellan 2000 – 2021) om policyförändringar inom sexualitetsundervisning konstituerat problem och lösningar för sexualitetsundervisningen. LÄS MER

 2. 2. Grön energi i blåsväder - en studie om planering av vindkraft till havs

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Frida Löfgren; [2015]
  Nyckelord :vindkraft till havs; förnyelsebara energisystem; planparadigm; miljöparadigm;

  Sammanfattning : Sverige arbetar idag med att minska landets negativa miljöpåverkan och beroendet av fossil energi. Som ett led i detta har miljö- och energipolitiska mål satts upp, där ett av målen är att 50 procent av den svenska energin ska vara förnyelsebar år 2020. LÄS MER