Sökning: "Frida Lindahl"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Frida Lindahl.

 1. 1. DISTANSARBETE I PANDEMINS TID - En kvalitativ studie om distansarbetets effekter på psykosociala faktorer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Frida Lindahl; Selma Sasivarevic; [2021-10-07]
  Nyckelord :Digitalization; Stress; Teleworking; Well-being; Work-life balance;

  Sammanfattning : The covid-19 pandemic has brought a tremendous amount of unexpected change to many parts of daily life - work being no exception. Since March of 2020 employers have been urged to take measures allowing for telework in order to decrease the spreading of the virus, consequently leading to offices closing. LÄS MER

 2. 2. Våtmarkers potential att rena avloppsvatten från läkemedelsrester

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Frida Adolfsson Lindahl; Sigrid Edholm; Felicia Hagberg; Niclas Holmgren; Jacob Källbom; Astrid Magnusson; [2021]
  Nyckelord :våtmark; våtmarker; läkemedel; läkemedelsrester; avloppsvatten; hoppkräftor; bioindikatorer; tilläggsrening; metaanalys; vattenrening;

  Sammanfattning : Denna studie genomfördes på uppdrag av det statliga forskningsinstitutet Formas. Syftet med rapporten var att undersöka hur effektiva våtmarker är som tilläggsrening av avloppsvatten, detta med avseende på reducering av läkemedel samt skadeeffekter på akvatiska organismer. LÄS MER

 3. 3. Att vårda patienter med smittsamma sjukdomar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elsa Lindahl; Frida Sand; [2020-06-26]
  Nyckelord :Attitudes; Nurses; Stigma; HIV; MRSA; Hepatitis; HBV HCV;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smittsamma sjukdomar benämns i Smittskyddslagen som alla sjukdomar som kanöverföras mellan eller till människor men som inte utgör något större hot mot människors hälsa,exempelvis HIV, MRSA och HBV/HCV. Bemötandet av patienter som bär på MRSA, HIV ochhepatit B och C är inte optimalt och stigmatisering och särbehandling upplevs ofta av patienterna. LÄS MER

 4. 4. Att se är en förutsättning för att kunna hjälpa : En kvalitativ uppsats om hur ADHD definieras i Socialstyrelsens kunskapsmaterial

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Sarah Lindelöw; Frida Lindahl; [2017]
  Nyckelord :ADHD; gender; sex; social work; girls; ADHD; genus; kön; socialt arbete; flickor;

  Sammanfattning : I denna uppsats granskas Socialstyrelsens dokument för att undersöka hur ADHD presenteras. Ett speciellt fokus har varit att undersöka hur köns- och genusskillnader i relation till ADHD beskrivs och vidare om och på vilket sätt Socialstyrelsens uppdrag om jämställdhetsintegrering framträder i dokumenten. LÄS MER

 5. 5. Det hjälper inte att tjata : En intervjustudie om motivationsarbete inom sprutbytesverksamheter i Sverige

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Noah Lindahl; Mica Eriksson; Frida Engström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER