Sökning: "Frida Lindgren"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Frida Lindgren.

 1. 1. ARBETSTERAPEUTERS INTERVENTIONER OCH DESS BETYDELSE FÖR BARN MED RYGGMÄRSBRÅCK

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Jessica Nilsson; Frida Lindgren; [2019-06-07]
  Nyckelord :Occupational therapy; spinal dysraphism; pediatrics;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn med ryggmärgsbråck (RMB) har vanligen både motoriska och kognitiva nedsättningar, vilket kan påverka möjligheten till att utföra och delta i vardagliga aktiviteter. Motoriska nedsättningar påverkar grov- och finmotorik och kognitiva nedsättningar påverkar genomförandet i aktiviteter genom att barnet kan få svårt att komma igång, lösa ett problem som uppstår i aktivitet samt förhålla sig till tid. LÄS MER

 2. 2. Riskhantering i svenska skogsindustrin : En kvalitativ undersökning i hur svenska skogsindustrin anpassar sig till ett föränderligt klimat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Frida Lindgren; Linus Muhr; [2019]
  Nyckelord :klimatförändringar; finansiell riskhantering; skogsindustrin;

  Sammanfattning : Klimatförändringar är en stor risk för skogsbruket, där väderförändringar kan leda till ökade risker som storm, brand, översvämning, snö, insekter och svampar. Efter de kraftiga skogsbränderna under sommaren 2018 ökade allmänhetens kännedom om vilka konsekvenser klimatförändringarna kan få på den svenska skogen ur ett samhällsperspektiv. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av samarbete vid beslut om hjärt-lungräddning

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Frida Lindgren; [2019]
  Nyckelord :Hjärt-lungräddning; Interprofessionellt teamarbete; Partnerskap; Patientcentrerad vård; Samarbete;

  Sammanfattning : Hjärtstopp uppträder vanligen i slutstadiet av en döendeprocess. Alla döende patienter kan därför i princip betraktas som aktuella för hjärt-lungräddning (HLR) såvida ett beslut om att avstå från HLR inte har fattats. Läkare har det fulla ansvaret vid beslut om HLR. LÄS MER

 4. 4. Jobbet, hemmet och alla hållplatser däremellan : En kvalitativ undersökning av kvinnors upplevelser av arbetsresor

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Kulturgeografi

  Författare :Frida Lindgren; [2018]
  Nyckelord :Work travel; Time-space; gender; Arbetsresor; tidsrum; kön;

  Sammanfattning : Mobility is a term used to describe people's movement in space. The individual's choice of transportation mode has always varied depending on factors such as availability and economy, but also on gender. Studies show that in most cases, the woman in a family travels collectively to work while the man uses the car. LÄS MER

 5. 5. Motivationsfaktorer till fortsatt ishockeyutövande : En kvalitativ studie om Tre Kronors Hockeyskola och övergången till föreningsishockey

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Frida Lindgren; Adam Martinez; [2018]
  Nyckelord :Motivational factors; youth; ice hockey; youth and sport; Motivationsfaktorer; ungdomar; ishockey; ungdomar och idrott;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to identify the motivational factors that are important for continued ice hockey practice after children have participated in Tre Kronors Hockey School. Furthermore, the purpose was also to investigate the young people's experience of Tre Kronor Hockey School and how they perceived the transition from the same to association hockey. LÄS MER