Sökning: "Frida Linnell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Frida Linnell.

  1. 1. Från milslängder till millimeter- Ett sökande genom text till golv efter min egen konstnärliga röst som skådespelerska

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

    Författare :Frida Linnell; [2020-03-16]
    Nyckelord :Skådespeleri; skrivande; lust; devising; gestaltning; makt; text; kvinna; kreativitet; identitet;

    Sammanfattning : Detta arbete handlar om att minska avståndet mellan text och skådespelerska och vad det mötet kan generera för insikter. Undersökningen tar avstamp i ett omättat behov och en brist på tillfredsställelse som jag som skådespelerska har svårt att sätta ord på. LÄS MER