Sökning: "Frida Lundqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Frida Lundqvist.

 1. 1. ”Vi skulle ju kunna göra barnen ännu mer delaktiga i dokumentationsprocessen.” : - Förskollärares uppfattningar om delaktighet i den pedagogiska dokumentationsprocessen.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Frida Lundqvist; Jannicke Sandelius; [2021]
  Nyckelord :Barns delaktighet; dokumentation; pedagogisk dokumentation; barnperspektiv; barns perspektiv och förskollärares förhållningssätt;

  Sammanfattning : Vårt syfte med studien är att belysa förskollärares uppfattningar gällande barns delaktighet i den pedagogiska dokumentationsprocessen och genom detta bidra med kunskap inom området. Studien har två frågeställningar: Vad kännetecknar enligt förskollärare deras arbete med att göra barn delaktiga i den pedagogiska dokumentationsprocessen och vilka strukturella faktorer bidrar enligt förskollärare till att begränsa respektive möjliggöra barns delaktighet i den pedagogiska dokumentationsprocessen. LÄS MER

 2. 2. Snälla, rädda mitt barn! : En kvalitativ litteraturstudie som belyser föräldrars upplevelser av att leva med ett cancersjukt barn

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Frida Larsson; Anna Lundqvist; [2020]
  Nyckelord :Barncancer; familjecentrerad omvårdnad; föräldraperspektiv; kvalitativ metod; litteraturstudie; livsvärld; självbiografi.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cirka 350 barn i Sverige drabbas årligen av cancer. Behandlingen av barncancer är lång och krävande för barnet och övriga i familjen. Föräldrarna närvarar ofta under hela sjukdomsperioden och har därför en viktig roll i barnets vård. LÄS MER

 3. 3. Hur bolånerådgivare arbetar för att hålla kunder lojala : En kvalitativ studie om efterköpskänsla, återköpsbeteende och kundlojalitet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Frida Hjerpe; Fredrik Lundqvist; [2020]
  Nyckelord :customer loyalty; post-purchase feelings; repurchase behaviour; mortgage advisors; kundlojalitet; efterköpskänsla; återköpsbeteende; bolånerådgivare;

  Sammanfattning : Harsh competition influence the profit margins of Swedish banks, where mortgages are some of the most profitable products. Unfortunately, mortgages also happen to be the most influential products when it comes to customers’ willingness to switch banks. LÄS MER

 4. 4. Teckenkommunikation - ytterligare ett sätt att kommunicera : En kvalitativ intervjustudie om kommunikation i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Linnéa Adelgren; Frida Lundqvist; [2019]
  Nyckelord :Kommunikation; Teckenkommunikation; TAKK; Förskola;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att utveckla kunskap om förskollärares användning av teckenkommunikation i förskolan. Frågeställningarna vi har i vår studie är: hur motiverar förskollärarna användandet av teckenkommunikation samt hur beskriver förskollärarna att de använder teckenkommunikation på förskolan? Studien är genomförd med kvalitativa intervjuer av förskollärare som valts ut för att de har erfarenhet av teckenkommunikation. LÄS MER

 5. 5. Vikten av hållbarhetskommunikation : En kvalitativ studie med fokus på B2B-företag

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Emma Johansson; Frida Lundqvist; [2018]
  Nyckelord :CSR communication; improvements; communication channels; B2B; Hållbarhetskommunikation; förbättringsmöjligheter; kommunikationskanaler; B2B;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar till att förstå hur B2B-företag kan förbättra kommunikationen av sitt hållbarhetsarbete. Frågeställningar: 1. Hur har hållbarhetskommunikationen sett ut de senaste tio åren? 2. Hur kommunicerar B2B-företag ut informationen i hållbarhetsredovisningen till medarbetare och kunder? 3. LÄS MER