Sökning: "Frida Lycksell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Frida Lycksell.

  1. 1. Bara mjölk smakar mjölk - En fallstudie om hur utformningen av mjölkreklam anpassas efter en föränderlig marknad

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

    Författare :Frida Lycksell; Linnea Lydén; [2020]
    Nyckelord :Kultur; Reklam; Mjölk; Bildanalys;

    Sammanfattning : Mjölk är en råvara som länge funnits med i svenska hushåll. Till kaffet, i skolmatsalen eller som självklar dryck till bullarna. Det faktum att mjölk dessutom ofta placeras längst in i matbutiken tyder på dess självklarhet för svenska konsumenter. På senare år har konsumtionen av mjölk minskat och samtidigt fått nya konkurrenter. LÄS MER