Sökning: "Frida Meurling"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Frida Meurling.

  1. 1. She's the Man : A Close Reading of Gender in The Return of the Soldier by Rebecca West

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

    Författare :Frida Meurling; [2016]
    Nyckelord :Gender; The Return of the Soldier; Rebecca West; Masculinity; Femininity; Stereotypes;

    Sammanfattning : This essay focuses on gender behaviour in The Return of the Soldier by Rebecca West. The claim for this essay argues that West has changed the traditional gender roles in her novel by giving female characters masculine attributes and the male character feminine attributes. LÄS MER