Sökning: "Frida Näslund"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Frida Näslund.

 1. 1. Fakta eller fiktion? : En studie om skolans verklighetsförankring i undervisningen kring källkritik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och ämnesdidaktik

  Författare :Frida Näslund; [2021]
  Nyckelord :Meta-fictiv awarensess; non-fictional novels; new journalism; source criticism; source critical principles; truth claims; Faktion; källkritik; källkritiska principer; metafiktivt medvetande; sanningsanspråk;

  Sammanfattning : I detta arbete studeras hur relationen mellan skolans undervisning kring källkritik och hur elevernas möten med verk med sanningsanspråk ser ut. Detta studerades genom en halvstrukturerad forskningsintervju med både lärare och elever. Lärarna är verksamma gymnasielärare i svenska och eleverna läser sitt tredje år vid gymnasiet. LÄS MER

 2. 2. Visselblåsning och dess integration med intern styrning och kontroll : En studie av svenska universitet och högskolor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Jessica Mourujärvi; Frida Näslund; [2017]
  Nyckelord :Visselblåsning; intern styrning och kontroll; universitet och högskolor; integration;

  Sammanfattning : Med bakgrund i ett flertal uppmärksammade skandaler runt om i världen har intern styrning och kontroll fått en allt större roll inom såväl privata och offentliga organisationer. Undersökningar har visat att en viktig källa för att upptäcka oegentligheter består av personer som rapporterar misstankar om oegentligheter, så kallade visselblåsare. LÄS MER

 3. 3. Warrantintroduktion : En studie om prispåverkan på den underliggande aktien vid en warrantintroduktion

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Frida Wikström; Johan Näslund; [2007]
  Nyckelord :warranter; aktier; warrantintroduktion; underliggande aktie; påverkan;

  Sammanfattning : Den svenska ekonomin går bra vilket har lett till att svenska folket har mer pengar att investera. Det finns en mängd olika investeringsalternativ på marknaden, bland annat obligationer, aktier, fonder och derivat. Till kategorin derivat hör warranter och optioner. LÄS MER

 4. 4. Stöd till familjer med funktionshindrade barn

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emilia Näslund; Frida Jonassen; [2006]
  Nyckelord :Barn med funktionshinder; Behov av stöd; Diagnos; Autism; Familjer till funktionshindrade barn;

  Sammanfattning : I vår kvalitativa studie undersöker vi hur familjer påverkas av att ha ett funktionshindrat barn samt vilket stöd de behöver från samhället för att klara av sin vardag. Genom halvstrukturerade intervjuer med tre familjer med barn med olika grad av autism och utvecklingsstörning, ifrån en kommun i Mellansverige, fick vi en inblick i hur deras vardag ser ut. LÄS MER