Sökning: "Frida Näsmo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Frida Näsmo.

  1. 1. Vinnande vägvisning med wayshowing och wayfinding : En studie av skyltsystemet på Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand

    M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design; Mittuniversitetet/Institutionen för design; Mittuniversitetet/Institutionen för design

    Författare :Frida Näsmo; Karolin Johansson; Elin Löfkvist Andersson; [2019]
    Nyckelord :Wayshowing; Wayfinding; Skyltsystem; Sjukhus.;

    Sammanfattning : På offentliga platser av större omfattning däribland sjukhus är behovet av ett väl utformat skyltsystem och en enkelhet att kunna navigera sig som besökare och patient stort. Ett bristande navigeringssystem är ett frekvent problem och kan som följd få konsekvenser däribland försenade läkarbesök, stresspåslag hos patienter eller annan onödig tidsåtgång. LÄS MER