Sökning: "Frida Nässén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Frida Nässén.

  1. 1. Att leda en könskodad verksamhet : En kvalitativ studie om kommunala ledares upplevelser

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

    Författare :Linnea Lindström; Frida Nässén; [2016]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER