Sökning: "Frida Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 139 uppsatser innehållade orden Frida Nilsson.

 1. 1. ARBETSTERAPEUTERS INTERVENTIONER OCH DESS BETYDELSE FÖR BARN MED RYGGMÄRSBRÅCK

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Jessica Nilsson; Frida Lindgren; [2019-06-07]
  Nyckelord :Occupational therapy; spinal dysraphism; pediatrics;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn med ryggmärgsbråck (RMB) har vanligen både motoriska och kognitiva nedsättningar, vilket kan påverka möjligheten till att utföra och delta i vardagliga aktiviteter. Motoriska nedsättningar påverkar grov- och finmotorik och kognitiva nedsättningar påverkar genomförandet i aktiviteter genom att barnet kan få svårt att komma igång, lösa ett problem som uppstår i aktivitet samt förhålla sig till tid. LÄS MER

 2. 2. Understanding influential factors in the choice of the selection process : A neglected aspect of the research literature on business incubators

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Frida Nilsson; Karin Sundbeck; [2019]
  Nyckelord :Business Incubators; Selection process; National Incubator Program; Organizational factors; External factors; Government-funded.; Företagsinkubatorer; Selektionsprocess; Nationella inkubatorprogrammet; Organisatoriska faktorer; Externa faktorer; Offentligt finansierade;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to enhance the understanding of what factors influence the choice of the selection process in government-funded business incubators. The study was conducted as an abductive multiple case-study of selection processes in Swedish government-funded business incubators. LÄS MER

 3. 3. Yngre elevers samarbete i grupp i arbetet med problemlösningsuppgifter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Frida Nilsson; Isabelle Jämsén Findelius; [2019]
  Nyckelord :Grundskola; grupparbete; matematik; problemlösning; resonemangsförmåga; samarbete; kommunikation; lågstadiet.;

  Sammanfattning : Det har visat sig att när elever får möjlighet att resonera för sina lösningsförslag ökar deras förståelse. Forskning visar att grupparbete har god effekt i arbetet med problemlösningsuppgifter inom ämnet matematik, trots detta har grupparbete som arbetsform minskat. LÄS MER

 4. 4. Aktivera sinnen med sinnen : En studie om interaktion och dess kommunikation i en utställningsmiljö

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Frida Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Interaction; senses; symbol; communication; Interaktion; sinnen; symbol; kommunikation;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet handlar om hur interaktion i en historisk utställningsmiljö upplevs av besökarna och hur man med hjälp av symboler av sinnena kan kommunicera de interaktiva möjligheterna. Arbetet lyfter även fram hur symbolerna kan förtydliga en redan formgiven utställning så att det rumsliga syftet framhävs. LÄS MER

 5. 5. The Debt-Equity Dilemma : An analysis of the co-movement between Swedish stocks and bonds

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Adam Gustafsson; Frida Nilsson Viberg; [2019]
  Nyckelord :Co-movements; Stock Market; Bond Market; Capital Structure; Shareholders; Stakeholders;

  Sammanfattning : Throughout the last century there has been an extensve discussion regarding the optimal capital structure.Excessive research has further been conducted to understand the relationbetween the market debt and equity on an aggregated market-level. However, it is observed that the research on thefirm-specific co-movement of stock and bondsis scarce. LÄS MER