Sökning: "Frida Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 130 uppsatser innehållade orden Frida Nilsson.

 1. 1. Aktivera sinnen med sinnen : En studie om interaktion och dess kommunikation i en utställningsmiljö

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Frida Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Interaction; senses; symbol; communication; Interaktion; sinnen; symbol; kommunikation;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet handlar om hur interaktion i en historisk utställningsmiljö upplevs av besökarna och hur man med hjälp av symboler av sinnena kan kommunicera de interaktiva möjligheterna. Arbetet lyfter även fram hur symbolerna kan förtydliga en redan formgiven utställning så att det rumsliga syftet framhävs. LÄS MER

 2. 2. Elevdemokrati? Ja....vad betyder det?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Frida Garmer; Elin Nilsson; [2019]
  Nyckelord :elevdemokrati elevinflytande EPU elevplanerad undervisning svenskämnet svenskämnet som demokratiämne;

  Sammanfattning : Följande examensarbete fokuserar på frågan kring hur eleverna ska inkluderas i planering och genomförande av skolarbetet. Vi har valt att undersöka elevdemokrati i skolan generellt och i svenskämnet i synnerhet och belyser både rektors, lärares och elevernas perspektiv. LÄS MER

 3. 3. It Don't Matter...Or Does It? The Significance of Non-Standard Grammar Features in Relation to Reading Comprehension

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Engelska

  Författare :Julia Lu; Frida Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Non-Standard Grammar; World Englishes; Be-Conjugations; Do-Conjugations; Reading Comprehension; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : The development of English into a dynamic and diverse compound of language varieties has led to a spread of non-standard grammar features. Such linguistic development affects language education, and thus the significance of common non-standard grammar features needs to be explored. LÄS MER

 4. 4. Renewable electricity for transition towards emission-free Gothenburg by 2030

  Master-uppsats, KTH/Energi och klimatstudier, ECS

  Författare :Frida Nilsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Electric vehicles are on the march and are estimated to transform the current transport sector in the upcoming years. Sweden has set up a national objective of becoming independent from fossil fuels in the transport sector by 2030. LÄS MER

 5. 5. Hur lärare kan arbeta med problemlösningsuppgifter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Isabelle Findelius Jämsén; Frida Nilsson; [2018]
  Nyckelord :methods; primary school; problemlösning; strategier; teaching;

  Sammanfattning : Första argument för studien är att problemlösning tar liten plats i undervisningen. Argument två för studien är att när olika lösningar synliggörs blir eleven uppmärksam på att det finns flera sätt att lösa problem. LÄS MER