Sökning: "Frida Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 128 uppsatser innehållade orden Frida Nilsson.

 1. 1. It Don't Matter...Or Does It? The Significance of Non-Standard Grammar Features in Relation to Reading Comprehension

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Engelska

  Författare :Julia Lu; Frida Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Non-Standard Grammar; World Englishes; Be-Conjugations; Do-Conjugations; Reading Comprehension; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : The development of English into a dynamic and diverse compound of language varieties has led to a spread of non-standard grammar features. Such linguistic development affects language education, and thus the significance of common non-standard grammar features needs to be explored. LÄS MER

 2. 2. Renewable electricity for transition towards emission-free Gothenburg by 2030

  Master-uppsats, KTH/Energi och klimatstudier, ECS

  Författare :Frida Nilsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Electric vehicles are on the march and are estimated to transform the current transport sector in the upcoming years. Sweden has set up a national objective of becoming independent from fossil fuels in the transport sector by 2030. LÄS MER

 3. 3. Hur lärare kan arbeta med problemlösningsuppgifter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Isabelle Findelius Jämsén; Frida Nilsson; [2018]
  Nyckelord :methods; primary school; problemlösning; strategier; teaching;

  Sammanfattning : Första argument för studien är att problemlösning tar liten plats i undervisningen. Argument två för studien är att när olika lösningar synliggörs blir eleven uppmärksam på att det finns flera sätt att lösa problem. LÄS MER

 4. 4. ”Varför hade jag dom här satans killkläderna på mej?” : En studie om genus och hur flickor skildras i barnlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Caroline Olsson; [2018]
  Nyckelord :gender; children’s literature; working with equality; values; reading aloud; Lisbet och Sambakungen; Nelly Rapp och de små under jorden; Hedvig och Hardemos prinsessa; Dårfinkar och Dönickar; genus; barnlitteratur; jämställdhetsarbete; värdegrund; högläsning; Lisbet och Sambakungen; Nelly Rapp och de små under jorden; Hedvig och Hardemos prinsessa; Dårfinkar och Dönickar;

  Sammanfattning : The purpose of this survey is to see how girls are portrayed in children’s literature from a gender perspective. The analysis is based on different specific features with the characters such as looks, stereotypical behaviour and interplay with other characters. LÄS MER

 5. 5. "Djur vårdas bättre än hemlösa människor" : En litteraturstudie om hur hemlösa upplever sig bli bemötta av vårdpersonal

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Frida Nilsson; Sarah Pontén; [2018]
  Nyckelord :homeless persons; experience; encounters; health personnel; hemlösa; upplevelser; bemötande; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hemlösa personer har i större utsträckning sämre hälsa än den övriga befolkningen i ett land, vilket gör att de har ett stort eller större behov av hälso- och sjukvård. För ett gott bemötande krävs att vårdpersonal kan identifiera patientens grundläggande behov utifrån den enskilda individen med respekt för värdighet, integritet och autonomi. LÄS MER