Sökning: "Frida Nordström"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Frida Nordström.

 1. 1. Varför öppnas dörren? En systematisk litteraturöversikt om orsaker bakom dörröppningar på operationssalen

  Magister-uppsats,

  Författare :Carina Nordström; Frida Olsson; [2020-06-26]
  Nyckelord :Operationssjuksköterska; operationssal; orsak; dörröppning; infektion; patientlidande; patientsäkerhet; operationsmaterial; kommunikation; operationsteam;

  Sammanfattning : Background: Current research shows significance that the frequency of door openings is highin the operating room, these affects the air quality negatively. Every unnecessary dooropening put the patient at a real risk of being affected of a postoperative wound infection. LÄS MER

 2. 2. ”Beroende på vad man läser för barnen så får de omedvetet in de här könsrollerna” : En undersökning om hur verksamma pedagoger i förskolan ser på att använda barnböcker för att motverka traditionella könsroller

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik; Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Frida Nordström; Maria Sandén; [2020]
  Nyckelord :Childrens books; preschool; gender; equality; conception of gender; gender patterns; norms; norm-breaking; Barnböcker; förskolan; genus; jämställdhet; könsföreställningar; könsmönster; normer; normbrytande;

  Sammanfattning : Förskolan har i uppdrag att aktivt arbeta för en jämställd verksamhet där alla barn får möjligheter att utveckla sin egen individ oberoende av könsuppfattningar. I läroplanen för förskolan skrivs också att barn ska få chans att ta till sig barnböcker och dess innehåll, uttrycka sig och utmana sitt tänkande (Skolverket, 2018). LÄS MER

 3. 3. Att leva med bröstcancer : En litteraturöversikt för att belysa kvinnors upplevda erfarenheter av att leva med bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Frida Magnusson; My Nordström; [2020]
  Nyckelord :Breast neoplasms; Women; Female; Life experiences; Life change events; Bröstcancer; Kvinnor; Levda erfarenheter; Livsavgörande händelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är en av de vanligaste cancersjukdomarna hos kvinnor i världen. Trots att förekomsten av bröstcancer uppskattas öka årligen har mortaliteten minimerats på grund av rutinmässiga mammografikontroller som kan upptäcka indikationer på bröstcancer i ett tidigare skede. LÄS MER

 4. 4. Försäkrad, placerad eller lurad? : En tolkning av begreppet försäkringsförmedling och dess omfattning, i förhållande till kundskyddsintresset

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Frida Nordström; [2019]
  Nyckelord :försäkringsförmedling; försäkringsdistribution; investeringsrådgivning; ansvarsförsäkring; konsumentskydd; IDD; MiFID II; bedrägerier;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Att kommunicera för en bättre värld : En kvantitativ studie om individers uppfattning av Tradera och hållbarhetskommunikation 

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Frida Nordström; [2017]
  Nyckelord :hållbarhet; hållbarhetskommunikation; Tradera; intressenter; konsumtion; hållbar konsumtion; stockholder; stakeholder;

  Sammanfattning : Hållbarhet och hållbar utveckling är mycket aktuella frågor idag och detta betonas inte minst i Förenta Nationernas Globala mål. Denna studie syftar till att identifiera och kartlägga hur personer förhåller sig till hållbarhet, hållbarhetskommunikation samt Traderas hållbarhetskommunikation. LÄS MER