Sökning: "Frida Nordström"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Frida Nordström.

 1. 1. Försäkrad, placerad eller lurad? : En tolkning av begreppet försäkringsförmedling och dess omfattning, i förhållande till kundskyddsintresset

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Frida Nordström; [2019]
  Nyckelord :försäkringsförmedling; försäkringsdistribution; investeringsrådgivning; ansvarsförsäkring; konsumentskydd; IDD; MiFID II; bedrägerier;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att kommunicera för en bättre värld : En kvantitativ studie om individers uppfattning av Tradera och hållbarhetskommunikation 

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Frida Nordström; [2017]
  Nyckelord :hållbarhet; hållbarhetskommunikation; Tradera; intressenter; konsumtion; hållbar konsumtion; stockholder; stakeholder;

  Sammanfattning : Hållbarhet och hållbar utveckling är mycket aktuella frågor idag och detta betonas inte minst i Förenta Nationernas Globala mål. Denna studie syftar till att identifiera och kartlägga hur personer förhåller sig till hållbarhet, hållbarhetskommunikation samt Traderas hållbarhetskommunikation. LÄS MER

 3. 3. Att beskriva sjuksköterskestudenters attityder till personer med HIV/AIDS och vilka faktorer som kan påverka deras attityder : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Frida Nordström; Emelie Hylén Hedberg; [2017]
  Nyckelord :HIV AIDS; nursing students; attitudes; HIV AIDS; sjuksköterskestudenter; attityder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Humant Immunbristvirus har sedan upptäckten under 1980-talet tagit mer än 35 miljoner människors liv. I tidigare studier framkommer det att personer med HIV/AIDS utsätts för diskriminering och stigmatisering inom sjukvården. LÄS MER

 4. 4. ”Ett vackert hem börjar med golvet” : Linoleummattan i Sverige under tidigt 1900- tal

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturvård

  Författare :Frida Nordström; [2013]
  Nyckelord :kulturvård; linoleum; material; funktionalism; interiör; golv; mönster;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar hur samhällsströmningar i samhället under tidigt 1900-tal påverkade användningen av linoleum i hemmen och i arkitekturen i Sverige. Även utseendet på linoleummattor och tillverkningssätt undersöks. LÄS MER

 5. 5. Rörelse och matematik : En studie om lärares uppfattningar av sambandet mellan rörelse och matematik.

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Evelina Nordström; Frida Wetterling; [2010]
  Nyckelord :Idrottsundervisning; lärande; matematiska begrepp; rörelse; självförtroende;

  Sammanfattning : Syftet med vår uppsats är att undersöka lärares uppfattningar av på vilket sätt rörelse har någon påverkan på lärandet i matematik. Vårt empiriska material har vi fått fram genom kvalitativa intervjuer med sju lärare, som arbetar på tre olika skolor, om deras uppfattningar. LÄS MER