Sökning: "Frida Nyberg"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Frida Nyberg.

 1. 1. Äldres hälsorelaterade livskvalité efter sepsis : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Cecilia Lange rosén; Frida Nyberg; [2019]
  Nyckelord :Health-related quality of life; nursing; sepsis; survival quality of life; Hälsorelaterad livskvalité; livskvalitet; omvårdnad; sepsis; överlevnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sepsis är en sjukdom där bakterier tar sig ut i blodbanan och frisätter substanser som rubbar den normala funktionen i våra organ. Sepsis delas in i tre svårighetsgrader: sepsis, svår sepsis och septisk chock. Globalt insjuknar över 35 miljoner människor per år i sepsis och hög ålder är en stor riskfaktor. LÄS MER

 2. 2. Yoy - Känslobarometer : Verktyg som synliggör mående och känslor, som syftar till att öppna upp för reflektion och samtal.

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Industridesign

  Författare :Frida Nyberg; [2017]
  Nyckelord :Stress; Användartester; Mående; Känslor; Samtal; Reflektion; Verktyg; Förebygga; Medvetenhet; Utmattning; Stresshantering; Lycka; Olycka; Hälsa; Ohälsa; Metoder för samtal; Lyssna; Staplar; Armatur; Förmedla känslor; Positiva känslor; Negativa känslor; Glasblåsning; Uppmärksamhet;

  Sammanfattning : Att uppleva stress är en del av livet. Det är ett tillstånd där balansen mellan resurser och belastningar rubbas. Ett tillstånd som egentligen inte är farligt utan har hjälpt oss människor att överleva genom att aktivera kroppen vid fara i många miljoner år. Idag utgörs farorna av helt andra saker än rovdjur. LÄS MER

 3. 3. Förskolans hall : Yngre barns språklärande vid påklädningssituationer

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Frida Hallberg; Wynja Nyberg; [2017]
  Nyckelord :Förskola; hall; hallsituation; yngre barn; pedagog; språklärande; kommunikation; stöttning; vardagssituationer;

  Sammanfattning : Forskning om barns språklärande visar att det är i vardagssituationer som barn har stor möjlighet att utveckla sitt språk och i denna studie har syftet varit att undersöka vilka språklärandesituationer som synliggörs i kommunikationen mellan pedagoger och barn i förskolans hall. Studien utgår från följande frågeställning: På vilka sätt kommunicerar pedagoger med barn i åldern 1-3 år vid påklädningssituationer i hallen och hur kan denna kommunikation bidra till språklärande? Vi har valt detta ämne då våra eftersökningar visar att forskningen kring språklärande i förskolans hall är begränsad. LÄS MER

 4. 4. Hinder vid överlämning i projekt : Projektledares upplevelser av överlämning till interna mottagare

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Gustav Nyberg; Frida Orlinder; [2017]
  Nyckelord :Project management; obstacles in project handover; municipal construction projects; internal receivers; administration; Projektledning; hinder vid överlämning; kommunala bygg- och anläggningsprojekt; intern mottagare; förvaltning;

  Sammanfattning : Överlämningen är en viktig del av slutfasen i ett projekt. Det är då projektresultatet lämnas över till den som ska förvalta det: den interna mottagaren. Hur överlämningen går till blir därför avgörande för projektet och resultatets framgång. Trots detta finns det lite forskning om överlämning till just intern mottagare. LÄS MER

 5. 5. Genderskillnader inom humankapital : En empirisk studie om hur ökad kvinnlig utbildning påverkar BNP per capita

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Frida Calson Öhman; Jenny Nyberg; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER