Sökning: "Frida Nyberg"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Frida Nyberg.

 1. 1. En litteraturöversikt om strategi- och metodval i subtraktion i de tidiga skolåren

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Frida Nyberg; Katja Örberg Huss; [2023]
  Nyckelord :Subtraktion; strategival; metodval; elever i de tidiga skolåren;

  Sammanfattning : Subtraktion är det räknesätt som elever i de tidiga skolåren ofta har mest problem med. Subtraktion är mer komplext jämfört med addition då det bland annat finns olika sätt att se en subtraktiv uppgift på. LÄS MER

 2. 2. Konstruktionsmaterial som återbrukar hela uttjänta bildäck : Material som används i jordskepp

  L3-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Soad Chahuan; Frida Nyberg; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Idén om att använda däck som byggnadsmaterial uppmärksammades i en Tv-dokumentär. En miljöaktivist byggde ett hus och använde bildäck och annat som tar lång tid att degradera i marken som byggnadsmaterial. Det fångade intresset eftersom det är ett relevant sätt att återvinna "skräp" utan att påverka den globala uppvärmningen. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans upplevelser av att vårda barn palliativt i hemmet : En kvalitativ litteraturöversikt

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Frida Wiberg; Nina Nyberg; [2023]
  Nyckelord :Barn; Hemsjukvård; Palliativ vård; Sjuksköterska; Upplevelse; Vård i livets slutskede.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård grundas i teamarbete, där målet är att lindra patientens symtom, skapa goda relationer samt stötta och göra familjen delaktig. En utmaning för sjuksköterskan som vårdar barn palliativt i hemmet är att barnets villkor ska uppmärksammas enligt FN:s barnkonvention samt att det “vanliga” livet med skola och vänner ska bibehållas. LÄS MER

 4. 4. Språk som mänsklig rättighet - minoritetsspråkens plats i den nationella politiken : En jämförande studie mellan Sverige och Frankrike.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Frida Nyberg; [2022]
  Nyckelord :Linguistic human rights; Mänskliga rättigheter; språkpolitik; EU; minoritetsspråk; Sverige; Frankrike;

  Sammanfattning : This text compares the language policies of Sweden and France with the aim to see how these two countries define and treat their minority languages. Two indicators of language rights were developed by using “Linguistic human rights” (Skutnabb-Kangas, Phillipson & Rannut 1995:1–22) as a starting point. LÄS MER

 5. 5. Personlighetstest som rekryteringsverktyg, eller? : En kvantitativ studie om användandet av arbetspsykologiska tester som intstrument vid rekrytering

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Cajsa Sjögren Nyberg; Frida Olsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur personlighetstester används i rekryteringsprocessen och fokuserar på testanvändarnas kunskaper och erfarenheter. Datainsamling genomfördes via semistrukturerade intervjuer med åtta HR-aktörer som arbetar inom organisationer av varierande karaktär som använder personlighetstester som en del av rekryteringsprocessen. LÄS MER