Sökning: "Frida Olaison"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Frida Olaison.

  1. 1. Hållbar utveckling – ett krympande begrepp

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

    Författare :Frida Olaison; [2018-01-29]
    Nyckelord :hållbar utveckling; översättningsteori; institutionella logiker; den fjärde generationens politikområde; hållbar tillväxt;

    Sammanfattning : Syfte:Syftet med studien är att öka förståelsen för begreppet hållbar utveckling och hur det förändras på nationell nivå och över tid i Sverige.Teori:Översättningsteori kombinerat med institutionella logikerMetod:Studien utgå från Corbin och Strauss (1990) som delar in forskningsprocessen i tre delar: insamling, kodning och resultat. LÄS MER