Sökning: "Frida Olofsson Lauri"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Frida Olofsson Lauri.

 1. 1. Marknader för industriellt färdigmålade panelbrädor

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Frida Olofsson Lauri; [2017]
  Nyckelord :fallstudie; industriell målning; innovation; kundvärde; produktutveckling; semistrukturerade intervjuer; service; ytterpanel;

  Sammanfattning : Skogen utgör en av Sveriges viktigaste råvaror och skogsindustrin är en viktig del i utvecklingen mot ett hållbart och biobaserat samhälle. Att använda trä inom byggbranschen blir allt mer populär. Det kan leda till flera fördelar, bland annat är det bra för klimatet, det medför kortare byggtider och skapar arbeten i glesbygden. LÄS MER

 2. 2. Går det att utbilda bort ojämställdhet i skogsföretag?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Fredrik Jönsson; Frida Olofsson Lauri; [2015]
  Nyckelord :organisationsförändring; jämställdhetsplan; mansdominans; organisationskultur; lärande organisation;

  Sammanfattning : Regeringen har genom sin jämställdhetsstrategi för skogsbrukssektorn initierat ett långsiktigt och strategiskt jämställdhetsarbete inom näringen (Landsbygdsdepartementet, 2011). Endast 16 procent av de som är sysselsatta inom skogsnäringen utgörs av kvinnor. LÄS MER