Sökning: "Frida Olofsson"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Frida Olofsson.

 1. 1. "Det är nog det svåraste man gör, trorjag, som barnsjuksköterska faktiskt. Att försöka få med sig barnet." En intervjustudie om barnsjuksköterskans upplevelse av attgöra barn delaktiga i samband med procedurer

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Frida Fredriksson; Amanda Olofsson Englund; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Upplevelse av hälsa hos sjuksköterskor under Covid-19 pandemin : Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Evelina Olofsson; Frida Arréhn; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; sjuksköterska; hälsa; upplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I december 2019 kom den första rapporten om ett nytt coronavirus. I januari hade coronaviruset vid namn SARS-CoV-2 nått Sverige som benämns som sjukdomen Covid-19. Flera personer insjuknade snabbt och svårt och den förändrade arbetsmiljön ökade belastningen på sjukvården. LÄS MER

 3. 3. Implementation of Technology in Warehouse Operations : A case study on internal logistics in warehouses from a sustainable perspective

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Lisa Rylander; Frida Olofsson; [2021]
  Nyckelord :Warehouse operations; technology; sustainability; internal logistics and triple bottom line.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Motivation och coping : Grundläggande faktorer och strategier för svenska poliser i yttre tjänst

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Frida Olofsson; Emma Rubensson; [2021]
  Nyckelord :police officers; work motivation; the hierarchical model; self-determination theory; coping strategies;

  Sammanfattning : Internationella studier har visat att poliser drivs av såväl inre som yttre motivation och att de vidtar varierande copingstrategier för att hantera yrkets baksidor. Syftet med undersökningen var att utforska vad som påverkar arbetsmotivationen för svenska poliser i yttre tjänst samt vilka copingstrategier de använder sig av för att hantera yrkets psykologiska påfrestningar. LÄS MER

 5. 5. Högläsningens betydelse för barns språkutveckling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Frida Olofsson; Tagesson Malin; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER