Sökning: "Frida Olofsson"

Visar resultat 6 - 10 av 13 uppsatser innehållade orden Frida Olofsson.

 1. 6. Kommunernas bostadsförsörjningsansvar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Frida Olofsson; Lovisa Sjöstedt; [2017]
  Nyckelord :bostadsförsörjning; bostadsförsörjningsansvar; BFL; bostadsbrist; #varskaallabo; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The lack of housing in Sweden is a problematic question of big importance. Based on the clarification of the Swedish law related to municipal housing responsibility, this study has been conducted with the purpose of investigating whether a statutory housing supply liability is of importance to municipal housing planning. LÄS MER

 2. 7. Kvinnors upplevelse av stöd i samband med missfall : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Isabell Bjurén; Frida Olofsson; [2017]
  Nyckelord :Missfall; Stöd; Sjuksköterskans professionella ansvar; Upplevelser; Vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund Minst var fjärde graviditet avslutas med missfall före vecka 20 vilket innebär att det är den vanligaste komplikationen vid graviditet. Missfall leder till psykologiska och fysiska konsekvenser. Hälso- och sjukvården ska främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. LÄS MER

 3. 8. ”DET MODERNA TIDNINGSBUDET” En kvalitativ studie om nyhetsförmedling på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Frida Gustavsson; Evelina Olofsson; [2016-02-11]
  Nyckelord :journalistik; nyhetsförmedling; sociala medier; ; nyhetsvärdering; medielogik; interaktivitet;

  Sammanfattning : Examensarbete: 15 hpProgram: Medie- och kommunikationsvetarprogrammetNivå: GrundnivåTermin: Ht 2015Handledare: Britt BörjessonExaminator: Gabriella SandstigSidantal: 45Antal ord: 15660Syfte: Undersöka hur journalister arbetar praktiskt med nyhetsförmedling på sociala medier samt deras uppfattning om arbetet.Teori: Marknadsdriven journalistik, dagordningsteorin, nyhetsvärdering, gatekeeping, medielogikMetod: Intervjuer med fem journalister från tre redaktioner. LÄS MER

 4. 9. Går det att utbilda bort ojämställdhet i skogsföretag?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Fredrik Jönsson; Frida Olofsson Lauri; [2015]
  Nyckelord :organisationsförändring; jämställdhetsplan; mansdominans; organisationskultur; lärande organisation;

  Sammanfattning : Regeringen har genom sin jämställdhetsstrategi för skogsbrukssektorn initierat ett långsiktigt och strategiskt jämställdhetsarbete inom näringen (Landsbygdsdepartementet, 2011). Endast 16 procent av de som är sysselsatta inom skogsnäringen utgörs av kvinnor. LÄS MER

 5. 10. Personalchefers uppfattningar om ledarskap och kommunikation

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Frida Olofsson Huuva; Kim Nilsson; [2014]
  Nyckelord :kommunikation; ledarskap; ledarroller; medarbetarskap; uppfattningar;

  Sammanfattning : Denna studie är en kvalitativ undersökning om personalchefers uppfattningar om kommunikation och ledarskap. Undersökningens syfte var att undersöka, beskriva och analysera personalansvariga chefers uppfattningar kring kommunikativa aspekter av ledarskap. LÄS MER