Sökning: "Frida Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade orden Frida Persson.

 1. 1. Funktionshinder och Media : En kvalitativ studie om mediabilden av funktionshindrade

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Natcha Wattanaputtakorn; Frida Persson; [2020]
  Nyckelord :Fysisk funktionsnedsättning; Intellektuellt funktionshinder; Mediabild; Normalitet; Funkoförbi;

  Sammanfattning : Funktionshindrade är en underrepresenterad grupp i media, samtidigt bidrar media till att förmedla uppfattningen om funktionshindrade till samhället. Media är en samhällskultur som påverkar samhälleliga normer samt strukturer mot funktionshindrade. LÄS MER

 2. 2. Talar vi liksom samma språk? : En kvalitativ studie om chefers och medarbetares upplevelse av en organisationsförändring

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Agnes Standar; Frida Persson; [2020]
  Nyckelord :Organisationsförändring; Organisationskultur; Motstånd; Ledarskap; Förändringsstrategi;

  Sammanfattning : År 2014 startade ett utvecklingsarbete på Arbetsförmedlingen. Organisationsförändringen handlade främst om digitalisering, budgetnedskärningar och varsel som berörde ett stort antal medarbetare år 2019. LÄS MER

 3. 3. Läsundervisning för elever med språkstörning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna-Karin Romppainen; Frida Persson; [2020]
  Nyckelord :lärarintervjuer; läsinlärning; språkstörning; The Simple View of Reading;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att belysa lärares perspektiv på läsundervisningen i tidiga skolår för elever med språkstörning. Om vi som speciallärare får förståelse för hur läsutvecklingen påverkas hos elever med språkstörning och hur undervisningen på ett framgångsrikt sätt kan möta elever med språkstörning, ökar möjligheten att tidigt sätta in rätt anpassningar och stöd. LÄS MER

 4. 4. Do professions matter?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Frida Persson; Susanna Thorén; [2020]
  Nyckelord :Master in Management MiM ; Activity-based workplace; ABW; Professions; Business and Economics; Social Sciences;

  Sammanfattning : The thesis examines the concept of the activity-based workplace in relation to different professions. The activity-based workplace is a type of working environment, designed to help the employees execute their tasks in a setting dovetailed for this specific task. LÄS MER

 5. 5. Inkännande och neutral, brygga eller bara ett redskap? : En studie i socialt arbete om behandlares syn på tolkens roll och närvaro

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Vanessa Persson; Frida Weman; [2020]
  Nyckelord :interpreter; psychiatric care; therapeutic alliance; social work; treatment; tolk; psykiatrisk vård; terapeutisk allians; kurator; socialt arbete; behandling; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to examine how therapists’ perceive the role of the interpreter and it’s effect on the therapeutic alliance in treatment. We seek an understanding of the dilemmas that may occur in these meetings. The empirical data consisted of nine semi-structured telephone-interviews with therapists’ holding social work degrees. LÄS MER