Sökning: "Frida Rinaldo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Frida Rinaldo.

  1. 1. Visual Merchandising Online : ur ett konsument- samt företagsperspektiv

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

    Författare :Emma Landin Hellqvist; Michelle Michel; Frida Rinaldo; [2015]
    Nyckelord :Onlinehandel; Visual merchandising online VMO ; Visuell kommunikation; konsumentbeteende; S-O-R modell;

    Sammanfattning : Befintlig litteratur inom visual merchandising online (VMO) indikerar på ökat behov av att utveckla teorier anpassade för VMO. Målet med denna studie är att bidra med uppdaterade teorier och infallsvinklar inom VMO som grundar sig på konsumenters åsikter och beteende. LÄS MER