Sökning: "Frida Roupé"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Frida Roupé.

  1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av palliativ vård i hemmet

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Hilde Njåstad; Frida Roupé; [2019]
    Nyckelord :Palliativ vård; erfarenheter; sjuksköterska; hemsjukvård;

    Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård tillhandahålls till patienter med en obotlig sjukdom eller skada. Sjuksköterskans uppgift inom palliativ vård är att lindra lidande, främja en god livskvalitet samt ge patienten ett värdigt slut på livet. LÄS MER