Sökning: "Frida Söderlind"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Frida Söderlind.

 1. 1. Aktieåterköp - Stockholmsbörsens kontrovers?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Frida Heldt Noah; Olof Söderqvist; Lovisa Karlsson; Mia-Melina Söderlind; [2018]
  Nyckelord :Stockholmsbörsen; Aktieåterköp; Abnormal avkastning; Signaleringshypotesen; Fria kassaflödeshypotesen; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. STÖDJANDE ARBETSFÖRHÅLLANDEN, LEDARSKAP OCH HÄLSA : En enkätstudie om förhållanden i en organisation

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för hälsovetenskap

  Författare :Frida Lindblom; Frida Söderlind; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Listen to me - A study to reveal mechanisms behind structural gender discrimination

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Frida Persson; Anna Söderlind; [2017]
  Nyckelord :Interpersonal Communication; Mass Communication; Saying-Is-Believing Paradigm; Structural Sexism; Stereotypes;

  Sammanfattning : Previous research has revealed that women are perceived as less competent in comparison to men in the public world. One reason for this is that women are frequently portrayed in traditional stereotypes by the media, which leads to structural gender discrimination, hurting both individuals and society at large. LÄS MER

 4. 4. Strategisk kompetensutveckling : En organisations strategiska förhållningssätt till kompetensutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Frida Söderlind; Österdahl Michaela; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna fallstudie undersöks hur en kompetensbaserad personalstrategi ter sig inom en organisation. Då det är ett brett område har en avgränsning gjorts och det är enbart kompetensutveckling som berörs. Syftet är att skapa förståelse för det strategiska förhållningssättet till kompetensutveckling inom en organisation. LÄS MER

 5. 5. "Driva och stanna" : Fokusgruppsamtal med dramapedagoger om att kombinera ett dramapedagogiskt ledarskap med ett regissörskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Elin Callmer; Frida Söderlind; [2014]
  Nyckelord :Dramapedagogik; dramapedagogiskt ledarskap; regissör; regissörskap; regi; teaterproduktion; föreställningsarbete; fokussamtal; föreställningskarta;

  Sammanfattning : Syftet var att beskriva, förstå och kritiskt analysera tre dramapedagogers beskrivna upplevelser av att kombinera ett dramapedagogiskt ledarskap med ett regissörskap. Genom fokusgruppsamtal framkom upplevelser av att arbetet som dramapedagog och regissör innebär att leda två parallella processer, dels en med fokus på gruppens utveckling och dels en som ska mynna ut i en konstnärlig produkt. LÄS MER