Sökning: "Frida Sandström"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Frida Sandström.

 1. 1. Partipolitiken i den svenska kulturdebatten : En jämförande studie mellan Aftonbladets och Dagens Nyheters kultursidor 2010 och 2018

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Frida Lindström; [2019]
  Nyckelord :kulturjournalistik; partipolitik; sverigedemokraterna; kulturdebatt;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om partipolitiken inom den svenska kulturdebatten med avstamp i Sverigedemokraternas intåg i riksdagen 2010. Syftet är att undersöka om kopplingen mellan partipolitik och kulturjournalistik blivit starkare eller inte samt hur Sverigedemokraterna framställs i kulturdebatten 2018 jämfört med 2010. LÄS MER

 2. 2. Bredvid verket i arbete : Ramens verkan i dansens estetiska autonomi

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Frida Sandström; [2018]
  Nyckelord :dance; parergon; frame; autonomy; Kant; Derrida; Adorno; enlightenment; hetero-affection; immanence; dialectics; critique; ballet; modernity;

  Sammanfattning : The aesthetic autonomy of dance is a blank spot in the history of aesthetics. In this study, dance is used as an umbrella for both visual art performance, live art and choreography. LÄS MER

 3. 3. "När en del av mig är borta" : Upplevelser av att leva med kvinnlig könsstympning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Frida Sandström; Jéssica Cândida de Albuquerque Johansson; [2018]
  Nyckelord :Female genital mutilation; healthcare; migration; nursing care; women’s experiences;

  Sammanfattning : Background: More than 200 million females worldwide live with some form of female genital mutilation [FGM]. While reinforcing social and cultural values for those, to whom the practice is normative, FGM also envelops psychological as well as physical lifelong consequences. LÄS MER

 4. 4. Utomhusvistelsen och utomhusmiljöns betydelse i förskolan : Pedagogers uppfattningar kring utomhusvistelse i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Sanna Lööw Ohlson; Frida Sandström; [2017]
  Nyckelord :Förskolan; Lek; Pedagogers uppfattningar; Utemiljö; Utevistelse;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka vad pedagoger har för uppfattning kring utevistelseni förskolan och vad de anser om utevistelsens betydelse, utomhusmiljöns erbjudande och deras egnaroll som pedagog. Detta har undersökts genom åtta intervjuer med pedagoger i en kommun i norraSverige där pedagogerna har fått uttryckt sina uppfattningar kring ämnet. LÄS MER

 5. 5. Gränslöst arbete : En studie om kommunikationsteknikens påverkan på den psykosociala arbetsmiljön

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Anna Westman; Frida Sandström; Ebba Mazetti-Nissen; [2017]
  Nyckelord :Gränslöst arbete; Psykosocial arbetsmiljö; Konsulter;

  Sammanfattning : Today the adoption and use of communication technology has broken down workplace boundaries and the dynamics of those, in specific regards to time and place. Through the integration of information technology, a new shape of work environment has been created. LÄS MER