Sökning: "Frida Simonato"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Frida Simonato.

  1. 1. Att bygga kundrelationer i en digital värld : En kvalitativ studie om hur företag kommunicerar på sociala medier

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK; Stockholms universitet/JMK

    Författare :Frida Simonato; Louise De Groot; [2016]
    Nyckelord :Relation; sociala medier; kommunikation; varumärke; Instagram; Facebook; företag; Ving; publik;

    Sammanfattning : Framväxten av sociala medier har kommit och få en viktig funktion i dagens medielandskap.  Att sociala medier har gjort det möjligt för företag att vara tillgängliga där konsumenterna redan är har gjort sociala medier till en naturlig kanal för marknadskommunikation. LÄS MER