Sökning: "Frida Sjöholm"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Frida Sjöholm.

 1. 1. Fler möjligheter till att få vara den man är : En kvalitativ studie om förskollärares föreställningar kring normkritisk pedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Elina Larsson; Frida Sjöholm; [2017]
  Nyckelord :Normkritisk pedagogik; förskola; förskollärare; toleranspedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att ge en fördjupad förståelse för förskollärarnas kunskaper kring normer och normkritisk pedagogik. Vi har genom semistrukturerade intervjuer gjort vår datainsamling med nio förskollärare på nio olika förskolor i tre olika kommuner. LÄS MER

 2. 2. Elitidrottare nu men vad händer sen?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Frida Möstl; Sofia Sjöholm; [2014-06-25]
  Nyckelord :riksidrottsuniversitet; elitidrottare; karriärer; studier; idrott;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att belysa hur aktiva elitidrottare på minst landslagsnivå ser på livet i,utanför och efter elitidrottskarriären. För att ta reda på detta gjordes fem semistruktureradeintervjuer, som transkriberades och sedan analyserades tillsammans med fem tidigare gjordaintervjuer. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans attityder vid omvårdnad av patienter med smittsamma sjukdomar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Frida Carlberg; Malin Mulder; Louise Sjöholm; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER