Sökning: "Frida Sjöstrand"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Frida Sjöstrand.

 1. 1. HJÄRTSVIKTSSJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV ATT DELAKTIGGÖRA DEN ÄLDRE PATIENTEN I OMVÅRDNADSÅTGÄRDER VID HJÄRTSVIKT

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Frida Sjöstrand; Sarah Richards; [2020]
  Nyckelord :Den äldre patienten; Egenvård; Hjärtsvikt; Hjärtsviktssjuksköterska; Omvårdnad; Teorin om egenvårdsbalans;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk hjärtsvikt är en folksjukdom och hos personer över 80 år är prevalensen över tio procent. Sjukhusvård med täta återinläggningar är vanligt förekommande och sjukdomen medför stort lidande och sänkt livskvalitet för den drabbade. LÄS MER

 2. 2. Barnets behov sätts i centrum : pedagogers reflektioner om konflikthantering i samlingssituationen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sandra Abrahamsson; Frida Sjöstrand; [2018]
  Nyckelord :förskola; samling; konflikt; hantering; konfliktförebyggande;

  Sammanfattning : Inledning Varje dag sker konflikter i förskolan och som en del i vårt uppdrag beskrivs det att förskolan ska stötta barnen till att utveckla sin förmåga att kunna fungera enskilt och i grupp, hantera konflikter och att ta ansvar för att det finns gemensamma regler i förskolan. Vi har valt att i denna studie lägga vårt fokus på pedagogers reflektioner kring konflikthantering i samlingssituationen. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av att genomgå behandling vid bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Rebecca Andersson; Frida Sjöstrand; [2018]
  Nyckelord :Behandling; bröstcancer; livsvärld; självbiografi; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund:Bröstcancer utgör 30% av cancerfallen hos kvinnor och är därmed den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Behandlingen för bröstcancer är kirurgi, cellgifter, strålning och hormonbehandling. Behandlingen och dess biverkningarna har en stor inverkan på livet vilket bidrar till känslomässiga reaktioner. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som påverkar det svenska jordbrukets möjlighet att bidra till biologisk mångfald : En studie baserad på intervjuer med jordbrukare, myndigheter och rådgivare

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring; Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Frida Hedin; Josefine Sjöstrand; [2017]
  Nyckelord :Biodiversity; farmers; profitability; regulatory framework; overall perspective; proposed improvement.; Biologisk mångfald; jordbrukare; lönsamhet; regelverk; helhetsperspektiv; förbättringsförslag.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka vilka faktorer som påverkar det svenska jordbrukets möjlighet att bidra till biologisk mångfald. Semistrukturerade intervjuer har utförts i Södermanlands och Östergötlands län med jordbrukare, myndigheter och rådgivare. LÄS MER

 5. 5. Nurses' experiences of attending women in pre- and post-abortion care - A qualitative interview study with nurses in the public health sector in Argentina

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Frida Sjöstrand; [2015]
  Nyckelord :Abortion care; Argentina; Ethics of care; Nurses; Women; Abortvård; Argentina; Kvinnor; Omvårdnadsetik; Sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att belysa sjuksköterskors erfarenhet av abortvård i den offentliga vården i provinserna Neuquén och Río Negro, Argentina. Bakgrund: Sjuksköterskor som arbetar i primärvården möter kvinnor i behov av abort men på grund av den restriktiva lagstiftningen beror vården som erbjuds på den enskilda sjukvårdspersonalen. LÄS MER