Sökning: "Frida Skogsberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Frida Skogsberg.

  1. 1. De omutbara : Offentliga upphandlares syn på gråzoner i arbetslivet

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv

    Författare :Tina Sjödin; Frida Skogsberg; [2013]
    Nyckelord :korruption; upphandlare; psykologiska processer;

    Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att med utgångspunkt från psykologiska processer undersöka offentliga upphandlares subjektiva bild av vad som ligger bakom korruption. Åtta upphandlare inom samma organisation i offentlig sektor intervjuades. LÄS MER