Sökning: "Frida Skoog"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Frida Skoog.

 1. 1. Otrygghet från ett människorättsperspektiv: (O)jämställd trygghet på BmSS i Göteborgs Stad

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Frida Skoog; [2021-07-01]
  Nyckelord :safety; gender equality; human rights; supported housing; disability; human rights based approach; trygghet; jämställdhet; mänskliga rättigheter; BmSS; funktionsnedsättning; människorättsbaserat arbete;

  Sammanfattning : Sweden has ratified fundamental human rights conventions such as The Universal Declaration of Human Rights, The Convention of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), and the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). However, the implementation is not complete and still needs work on a national as well as a local level. LÄS MER

 2. 2. "'Det är ju inget fel på spårvagnarna, men…': EN ANALYS AV TILLGÄNGLIGHETSDISKURSEN GÄLLANDE RULLSTOLSANVÄNDNING OCH TILLGÄNGLIGHET I KOLLEKTIVTRAFIKEN BLAND STYRANDE AKTÖRER"

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Frida Skoog; [2021-01-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to look into the discourse on wheelchair use and accessibility in the public transport system among the leading agents of the public transport system in Gothenburg and the Region Västra Götaland. The leading agents researched are Kollektivtrafiksekretariatet, Kollektivtrafiknämnden, Västtrafik and Trafikkontoret in the city of Gothenburg, and this case study is researching their discourse on wheelchair use and accessibility in the public transportation system in relation to social sustainability, justice, power and discrimination. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans erfarenheter av att möta anhöriga i kristillstånd på en akutmottagning : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Frida Skoog; Viktor Dammeyer; [2020]
  Nyckelord :Literature review; Nurses’ experiences; Relatives; Crisis; Emergency care; Litteraturöversikt; Sjuksköterskors erfarenheter; Anhöriga; Kris; Akutsjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är inte ovanligt att sjuksköterskor som arbetar på en akutmottagning träffar på anhöriga som befinner sig i ett akut kristillstånd. Detta möte kan vara mycket komplext. Krisen kan utlösas när de anhöriga får se sin närstående snabbt föras iväg för att få akutsjukvård. LÄS MER

 4. 4. Feedback i grundsärskolan. : Lärares beskrivningar av att använda sig av feedback i undervisningen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Frida Skoog; Elisabet Ringqvist; [2020]
  Nyckelord :Intellectual disability; teaching; feedback; communication; alternative and complementary communication; assessment for learning.; Intellektuell funktionsnedsättning; grundsärskolan; undervisning; feedback; kommunikation; multimodal kommunikation; formativ bedömning.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra lärares perspektiv på hur feedback görs föratt stödja elevens lärande i grundsärskolans undervisning. Två frågeställningarhar formulerats utifrån syftet: Med vilka olika verbala och icke-verbala uttryckkommunicerar lärare feedback till eleverna i undervisningen? och Hur beskriverlärare i grundsärskolan den feedback de ger sina elever? Studien har enkvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer där 10 intervjuer med lärareinom grundsärskolan har genomförts. LÄS MER

 5. 5. Att putta fram ett varumärke i tiden - en rebranding av Sollentuna Golfklubb

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Frida Kindbom; Rebecka Skoog; [2019]
  Nyckelord :Varumärke; rebranding;

  Sammanfattning : Rebrandingen definieras som en förändring av hur en organisation uppfattas av konsumenterna vilket även kan beskrivas som skapandet av ett nytt namn, ny symbol, ny design med syfte att skapa en ny differentierande position i minnet hos intressenterna. Att överleva och lyckas som organisation handlar mycket om ens förmåga att utvecklas gradvis och därför är rebranding en viktig del av ett företags strategi. LÄS MER