Sökning: "Frida Stender"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Frida Stender.

  1. 1. Automatiseringens påverkan på redovisningsbranschen

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet; Karlstads universitet

    Författare :Anna Wigren; Frida Stender; [2018]
    Nyckelord :accounting; information technology; digitalization; automatization; automation; digital revolution; organizational change; accounting profession; accounting information; redovisning; redovisningsbranschen; automatisering; digitalisering; informationsteknologi; teknik; organisationsförändring; redovisningskonsult;

    Sammanfattning : Tidigare forskning förutspår att redovisningsbranschen inom de kommande 25 åren kommer att stöta på turbulens till följd av den intensiva IT-utveckling som format både samhälle och organisationer. Redovisningsarbetet tros effektiviseras när redovisningen automatiseras och förändringsprocessen beräknas utvecklas i allt snabbare takt de kommande åren. LÄS MER